Обкладинка журналу

Номер: №3(59) V - VI 2007

Останній номер:
№3(59) V - VI 2007
Зображення банера

Оригінальні дослідження

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНЬОГО ВІДДІЛУ ТРАВНОГО КАНАЛУ НА ЕТАПАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ДІТЕЙ
ОЦІНКА ЙОДНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СКРИНІНГУ НА ТИРЕОТРОПНИЙ ГОРМОН У РАЙОНАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МЕТОД «ШКІРНОГО ВІКНА» У ДІАГНОСТИЦІ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДІТЕЙ
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ КЕРІВНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПРОВІЗОРІВ ЩОДО ПЕРЕТВОРЕНЬ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я*
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО БЛОКАТОРА БЕТА – АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ ПРОПРАНОЛОЛА У БОЛЬНЫХ С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
ЕНАЛАПРИЛ ПЛЮС ІНДАПАМІД ПРИ ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ. ЗАСТОСУВАННЯ НЕФІКСОВАНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЕНАЛАПРИЛУ І ІНДАПАМІДУ (ЕНЗИКС®) (результати багатоцентрового дослідження ЕПІГРАФ-2 в Україні)
ПОКАЗНИКИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ВАГІТНИХ ІЗ СЕРЦЕВИМИ АРИТМІЯМИ ЗА ДАНИМИ ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРУВАННЯ
МОДУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИНИ АЛЬФА ЙОГО РОЗЧИННИМ РЕЦЕПТОРОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
ДИАГНОСТИКА ГИГАНТСКИХ МЕШОТЧАТЫХ АНЕВРИЗМ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
АЛГОРИТМ МЕХАНОГЕНЕЗА КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОТИВОИСКРИВЛЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ЗІ СПІНАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ НА РІВНІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА ПОШИРЕНІСТЬ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ СЕРЕД ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
РОТАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ, КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Без рубрики

ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ. Аналіз рекомендацій «Цукровий діабет, переддіабет і серцево-судинні захворювання» Європейського кардіологічного товариства (ESC) та Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD)
Артеріальна гіпертензія і цукровий діабет. Аналіз рекомендацій «Цукровий діабет, переддіабет і серцево-судинні захворювання» Європейського кардіологічного товариства (ESC) та Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD)
ПОТРЕБЛЕНИЕ САРТАНОВ В УКРАИНЕ (анализ аптечных продаж за первые 4 мес 2007 г.)
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, If – ИНГИБИРОВАНИЕ
КЛИНИКО-ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ И ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ТРЕХ ПРОГРАММ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
ДИСПЕРСИОННОЕ КАРТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ — МЕТОД ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ