Оригінальні дослідження

Прогноз та результати лікування хворих з термінальною стадією перитоніту
Досвід діагностики геморагічних захворювань у період повномасштабної російсько-української війни з 2022р. на прикладі однієї спеціалізованої державної установи
Сучасний підхід у комплексному лікуванні хворих з холедохолітіазом на фоні цирозу печінки
Організація урологічної допомоги в Україні: напрями удосконалення
Удосконалений дизайн дренажу для черезшкірної черезпечінкової холангіостомії для зниження ризику інтра- та постпроцедурних ускладнень
Особливості коморбідності у хворих з холедохолітіазом, ускладненим механічною жовтяницею
Аналіз розміру клінічного ефекту терапії агоністами рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 на функціональну активність кишкової мікробіоти, морфометаболічні показники та рівень психологічного дистресу у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу
Обґрунтування ефективності ентеросорбції у пацієнтів з нейроішемічною формою синдрому діабетичної стопи