Обкладинка журналу

Номер: №2(58) III - IV 2007

Останній номер:
№2(58) III - IV 2007
Зображення банера

Без рубрики

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МІЖПІВКУЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТАЦІОНАРОЗАМІНЮЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОЛОГИЮ, ПРОИЗРАСТАЮЩУЮ НА ОБЩЕЙ ПОЧВЕ: ДИАБЕТ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (по материалам руководства по диагностике и лечению сахарного диабета, предиабета и сердечно-сосудистых заболеваний, разработанного Европейским кардиологическим обществом (ESC) совместно с Европейской Ассоциацией по изучению сахарного диабета (EASD))
ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
КОНЦЕПЦИЯ «ПАЦИЕНТА ВЫСОКОГО КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА»: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (обзор клинических рекомендаций)
ДІАБЕТИЧНА ДИСЛІПІДЕМІЯ АНАЛІЗ РЕКОМЕНДАЦІЙ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПЕРЕДДІАБЕТ І СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ» ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА З КАРДІОЛОГІЇ (ESC) ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДІАБЕТУ (EASD)
Аторвастатин в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете 2-го типа в рамках исследования CARDS (Collaborative Atorvastatin diabetes study): мультицентровое рандомизированное плацебо-контролируемое испытание
ЛІКУВАННЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2-го ТИПУ. КОРОТКІ РЕЗЮМЕ СИСТЕМАТИЧНИХ ОГЛЯДІВ КОКРАНІВСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА*
ПОТРЕБЛЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В УКРАИНЕ (анализ рынка аптечных продаж)
СТРАТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

Оригінальні дослідження

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО ХОЛЕСТЕРОЛУ В КРОВІ
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА СИСТЕМНЕ ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-го ТИПУ: КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
СИСТЕМА ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ: НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПНЕВМОНІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРОЯКІСНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ ВОГНИЩЕВИХ УТВОРЕНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНА ТА КЛІНІКО-СТАТИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ «ГОСПІС»
АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН (ПАЦІЄНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ) ДО ПЕРЕТВОРЕНЬ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
ОПИТУВАННЯ ЛІКАРІВ ПРО ЧИННИКИ ПОСТІЙНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОПАТИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ