Ендокринологія

Шляхи забезпечення компенсації цукрового діабету та мінімізації розвитку гіпоглікемії + алгоритм
Епігенетичні модифікації: вагомий механізм реалізації судинних ускладнень та метаболічної пам’яті при цукровому діабеті?
Вивчення впливу дієтичної добавки Лізоферрин у жінок з метаболічним синдромом
Ультразвукова допплерографічна стратегія в діагностиці та лікуванні токсичних форм зоба
Пацієнт з артеріальною гіпертензією та коморбідною патологією: розбір клінічного випадку
Лікування пацієнтів із цукровим діабетом препаратами інсуліну гларгіну
Метформін — препарат першої лінії антигіперглікемічної терапії: від механізмів дії до рекомендацій NICE