Обкладинка журналу

Номер: № 6 (104) – XI/XII 2014

Останній номер:
№ 6 (104) – XI/XII 2014
Зображення банера

Академія — дистанційна освіта on-line

Когнитивные нарушения и деменция у пациентов с артериальной гипертензией
Устройства для введения инсулина: что нового?
Тяжкі форми акне: можливості лікування
Фармакоэкономический анализ применения инсулина гларгин при сахарном диабете 2-го типа в условиях реальной клинической практики в Украине
Раціональний підхід у виборі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хворих на остеоартроз
Ацетонемічний синдром у дітей

Лікарю-практику

Моксифлоксацин: фармакоэкономические аспекты рациональной антибиотикотерапии
Нестероидные противовоспалительные препараты в лечении при остеоартрозе: оптимизация применения с учетом факторов риска сердечно-сосудистых и гастроинтестинальных осложнений
Пентоксифиллин (Латрен®) в лечении больных пожилого возраста с коронарогенной хронической сердечной недостаточностью
Цитопротекция в хирургии. Потенциал клинического применения препарата Метамакс
Звенья патогенеза развития нейродегенеративного процесса и его клинического проявления у больных гепатоцеребральной дистрофией
Оценка эффективности оригинального гепатопротекторного препарата Бициклол у больных хроническим вирусным гепатитом С
Клиническая эффективность кандесартана у пациентов с гипертонической болезнью
Аргументы и факты в нефрологии. Адгезия бактерий как фактор уропатогенности при инфекциях мочевых путей

Оригінальні дослідження

Концептуальні підходи до профілактики артеріальної гіпертензії в умовах реформування охорони здоров’я
Діагностичне значення екзогенних колагенолітичних протеаз при лікуванні пацієнтів із синдромом діабетичної стопи
Особливості тактичних підходів у діагностиці та лікуванні ранніх форм раку щитоподібної залози
Интрамедуллярный остеосинтез в комплексном оперативном лечении при нарушениях сращения переломов большеберцовой кости
Дисеміновані пухлинні клітини у кістковому мозку хворих на рак шлунка: зв’язок з гіпоксією первинної пухлини та з виживаністю пацієнтів
Клініко-лабораторні аспекти лікувального дискретного плазмаферезу в комплексній терапії при розсіяному склерозі
Оцінка центральної кардіогемодинаміки та діастолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2-го типу
Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції

Клінічні настанови, рекомендації, протоколи

Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на гострі респіраторні інфекції
Алгоритм дії лікаря і керівника закладу охорони здоров’я при наданні медичної допомоги хворим на грип
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із алкогольним гепатитом (алкогольною хворобою печінки)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із хронічним панкреатитом

Події та коментарі

Олександр Квіташвілі про кроки, які мають змінити українську медицину
Дитяча гастроентерологія і нутриціологія: вітчизняний та іноземний досвід у діагностиці та лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту
Персонифицированная и геномная медицина в гастроэнтерологии — взгляд в будущее
VIII З’їзд Асоціації ендокринологів України: дискусійні питання ендокринної патології
VI Науково-практичний семінар «Дні аритмології в Києві»: ще один крок на шляху подолання серцево-судинної захворюваності
Борьба с инсультом и сосудисто-мозговыми заболеваниями: проблемы, решения, перспективы
VIII Национальный Астма-Конгресс. Бронхиальная астма и бронхообструктивные синдромы — приоритет достижения контроля
Медико-социальный вектор украинской ревматологии: инновационные биотехнологии — в широкую клиническую практику
Діагностика, лікування та профілактика патології слизових оболонок у жінок: нові відповіді на одвічні запитання