Обкладинка журналу

Номер: № 5 (103) – IX/X 2014

Останній номер:
№ 5 (103) – IX/X 2014
Зображення банера

Лікарю-практику

Комбинированная антигипертензивная терапия. Политаблетка — будущее фармакологии
Эффективность пролонгированной лекарственной формы мельдония (Тризипин® лонг) у пациентов с ишемической болезнью сердца
Аспекты фитопрофилактики и лечения осложнений острых респираторных вирусных инфекций
Мировой опыт применения натализумаба при педиатрическом рассеянном склерозе
Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом
Вплив L-аргініну аспартату на ендотеліальну функцію судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом
Циркулирующие эндотелиальные апоптические микрочастицы как новый маркер кардиоваскулярного риска (обзор литературы)
Аргументы и факты в нефрологии.Хронические инфекции мочевыводящих путей: микробиологические аспекты
Сomatose state: current concepts of emergency management

Події та коментарі

Вертебральный болевой синдром в фокусе обсуждения актуальных проблем гериатрической ревмоортопедии
Пациенты в зоне «asthma shadow»: перспективы противоастматической фармакотерапии
V Міжнародний медичний форум: три дні обміну досвідом та інтенсивного навчання
Приватна медицина в Україні: організаційні, законодавчі, маркетингові аспекти
Паллиативная и хосписная помощь в Украине: составляющие и пути развития
Євген Тимофійович Скляренко (до 90-річного ювілею)
Вызовы украинской реальности: особенности оказания экстренной медицинской помощи в условиях современного вооруженного конфликта
Павло Григорович Кравчун (до 70-річчя від дня народження)
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО НАУКОВЦЯ І ПЕДАГОГА професора Володимира Олексійовича Боброва
V З’їзд гастроентерологів України: підведення підсумків та рух уперед
VI Конгресс неонатологов Украины: основные проблемы и перспективы развития помощи новорожденным
24-й Международный конгресс Европейского респираторного общества — глобальные вызовы и новые горизонты респираторной медицины

Оригінальні дослідження

Проблеми, які стоять перед дослідниками щодо цереброваскулярних хвороб в цілому та інсульту зокрема
Порушення метаболізму міристинової кислоти як можлива патогенетична ланка ішемічної хвороби серця
Особенности влияния информационной нагрузки на людей, находящихся в различных психических состояниях
Характеристика мережі закладів охорони здоров’я, забезпеченості населення лікарняними ліжками та основні показники їх використання
Предиктори інсулінорезистентності у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка
Багатофакторний аналіз прогнозування ефективності різних варіантів фармакотерапії у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, асоційованою з інсулінорезистентністю
Принципи допуску та відсторонення донорів від донацій
Группы риска развития и методы профилактики острой артериальной мезентериальной ишемии
До характеристики сучасних інфекційних ускладнень у хворих з опіками