Обкладинка журналу

Номер: №3(53) V - VI 2006

Останній номер:
№3(53) V - VI 2006
Зображення банера

Оригінальні дослідження

Исследование гликозилирования парапротеинов и анализ их электрофоретической подвижности у больных множественной миеломой
Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы после классических, мини-инвазивных и комбинированных пластических операций
Віддалені результати лікування хворих з екстрасфінктерними норицями прямої кишки за допомогою методу «пломбування» їх просвіту аутотромбіновим клеєм
АТЕРОГЕННА ДИСЛІПІДЕМІЯ чи КСЕНОБІОТИКИ: що насамперед визначає кардіоваскулярний ризик в осіб віком до 50 років?
Порушення цитокіно-імунного статусу у хворих з наслідками ішемічного інсульту в різні періоди реабілітації
Характеристика стану вегетативної регуляції за результатами аналізу варіабельності серцевого ритму у хворих з порушеннями кровообігу у вертебрально-базилярній системі при дегенеративних змінах шийного відділу хребта
Хроническая цереброваскулярная патология у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленный период после облучения
Структурно-морфологические изменения в головном мозге у больных с травматической энцефалопатией, подвергшихся воздействию факторов радиоэкологической катастрофы, по данным акт- и мрт-исследований
Антиоксидантная система и особенности течения рассеянного склероза

Без рубрики

Медичний кодекс як основа в реформуванні охорони здоров’я України
Концептуальні основи побудови математичної моделі методології комплексного оцінювання ефективності професійної реабілітації інвалідів
Принципи біоетики в лікуванні та реабілітації хворих із синдромом діабетичної стопи
Методологія оцінки якості життя в онкогематології
Вакцинопрофилактика гепатита В в Украине: проблемы и перспективы
Гіпотези щодо механізму дії вітаміну А
Применение препарата КАВИНТОН ФОРТЕ у больных с дисциркуляторной энцефалопатией
Належна практика створення медичних стандартів як основа для належної клінічної практики
Проблемы вхождения технологий доказательной медицины в Украинское здравоохранение. Часть 1. Место технологий доказательной медицины в клиническом решении врача