Обкладинка журналу

Номер: №1(51) I - II 2006

Останній номер:
№1(51) I - II 2006
Зображення банера

Лікарю-практику

Неалкогольна жирова хвороба печінки: етіологія, епідеміологія, особливості перебігу, діагностика, прогноз
Цитокины и сахарный диабет 1-го типа у человека (обзор с включением собственных данных)
Феномен лептинорезистентності та інсулінорезистентності у дітей і підлітків після впливу іонізуючих випромінювань — питання патогенезу та значення
Влияние липидного спектра крови и липидомодифицирующей терапии на состояние минерального компонента костной ткани
Электронно-лучевая компьютерная томография: современные аспекты визуализации коронарного стеноза и кальциноза
Клиническое значение терапевтического синергизма антигипертензивных лекарственных средств и статинов. Фокус на пациентов с артериальной гипертензией высокого риска

Оригінальні дослідження

Хемокінові рецептори CCR4 та CXCR3 на Т-лімфоцитах у хворих на атопічний дерматит та псоріаз
Сравнительная характеристика иммуногистохимической картины очагов поражений кожи у больных с IgE-зависимой и IgE-независимой формами атопического дерматита
Эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, в Украине
Оцінка якості медичної допомоги в системі добровільного медичного страхування
Нейрорубін в лікуванні гострого та хронічного больового синдрому в нижній ділянці спини