Обкладинка журналу

Номер: №5(49) IX - X 2005

Останній номер:
№5(49) IX - X 2005
Зображення банера

Без рубрики

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМИЗОНА В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (к 10-летию применения препарата в клинической практике)
ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НАРУШЕНИЙ ОВАРИАЛЬНОГО ЦИКЛА
РЕЗЮМЕ НАСТАНОВИ З ДІАГНОСТИКИ Й ТЕРАПІЇ ГОСТРОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОКРАНОВСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. КАТАЛОГ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ КОКРАНОВСКИЕ ОБЗОРЫ. ЧАСТЬ II
СИЦИЛИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РАЗРАБОТЧИКОВ В ОБЛАСТИ НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НЕЙРОПРОТЕКЦІЯ ІШЕМІЧНОЇ НАПІВТІНІ

Оригінальні дослідження

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ СТРЕПТОКИНАЗОЙ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ДИСФУНКЦІЄЮ ЕНДОТЕЛІЮ І ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ ІЗ СИСТЕМНИМ ЧЕРВОНИМ ВОВЧАКОМ, ЗВ’ЯЗОК ІЗ ТЯЖКІСТЮ ЗАХВОРЮВАННЯ
РИЗИК-АДАПТОВАНА СТРАТЕГІЯ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ
РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-КОРТИКОАДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС
ПОРІВНЯННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ФІСТУЛОГРАФІЇ ТА ОБ’ЄМНОГО ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНІЙ ТОПОГРАФІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ПОВНОЇ НОРИЦІ ПРЯМОЇ КИШКИ