Обкладинка журналу

Номер: №4(48) VII - VIIІ 2005

Останній номер:
№4(48) VII - VIIІ 2005
Зображення банера

Оригінальні дослідження

ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ФЕРУМБО
ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ЗАМИКАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРЯМОЇ КИШКИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ЇЇ НЕСПЕЦИФІЧНИХ НОРИЦЬ
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ПРОГНОЗУ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА З РАННЬОЮ СИСТОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЛІКУВАННЯ
ТКАНИННІ ДОППЛЄРОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ТОКСИЧНУ КАРДІОМІОПАТІЮ
ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН — МАРКЕР ПРОГРЕСУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-го ТИПУ
РОЛЬ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
МАГНИТОРЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ (1H MРС) КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТАБОЛИЗМА ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
МЕТАБОЛІЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГЕМОДИЛЮЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГІПОТАЛАМУСА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ТА МОЗКУ
СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ СУИЦИДАЛЬНУЮ ПОПЫТКУ
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
ЧАСТОТА ТА ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЕКТОПІЧНОЇ ТА ГЕТЕРОТОПІЧНОЇ ВАГІТНОСТІ ПІСЛЯ ПРОГРАМ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ
РОЛЬ ЕНТЕРОВІРУСІВ У ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ГЕМОФЕРОН У БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОТВЕТА НА КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ВЫСОКОДОЗОВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ И ТРАНСПЛАНТАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОКСОНІДИНУ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З ПРОЯВАМИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ Х
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ З ПЕРСИСТУВАЛЬНОЮ ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ