Обкладинка журналу

Номер: 3 (113) – V/VI 2016

Останній номер:
3 (113) – V/VI 2016
Зображення банера

Лікарю-практику

Аргументы и факты в нефрологии. Фитотерапия при болевом синдроме воспалительного генеза
Ефективність розувастатину (Клівас) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (результати відкритого проспективного дослідження «Чисті судини»)
Фіксована комбінація Тіара Тріо®: раціональний вибір у лікуванні пацієнта з артеріальною гіпертензією
Фитотерапия при депрессивных расстройствах: доказанная эффективность и благоприятный профиль безопасности препарата Седаристон® в сравнении с эталонным антидепрессантом
Вплив препарату Тівортін® аспартат на тромбоцитарно-плазмовий гемостаз у пацієнтів із гіпертонічною хворобою

Події та коментарі

Конкуренция в частной медицине: стратегические идеи и результаты их воплощения
Український медичний туризм: професійна дискусія
Нелегкий шлях до єдиної методики розрахунку вартості медичних послуг
Современные тенденции развития клинической и экспериментальной хирургии
Современные методы лечения глаукомы
Хроническая боль: актуальные вопросы лечения
Планування сім’ї: сучасний вітчизняний та міжнародний досвід
Урология, андрология, нефрология: новые возможности лечения
Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти
Пішов з життя академік НАМН України Леонід Георгійович Розенфельд
Тактика ведення пацієнта кардіологічного профілю з урахуванням можливостей українського фармакологічного ринку
Перші здобутки та пріоритетні перспективи: президент НАМН України Віталій Цимбалюк звітує перед суспільством про підсумки 100 днів роботи Президії нового складу та академії загалом
К юбилею доцента Лидии Петровны Лукашевич
Здоров’я дітей — завдання всієї медичної спільноти
Українські репродуктологи здійснили справжній науковий прорив!
Панкреатит — компетенція експертів
Школа профилактической кардиологии: здоровый образ жизни и рациональная фармакотерапия
«Експериментальна онкологія» — за версією SCOPUS найкращий журнал в Україні!
Всесвітній день сімейного лікаря в Україні: імплементація свята
Довженковские чтения: предупреждение зависимости от психоактивных веществ как основа психического здоровья человека
Неинфекционные заболевания: фокус на профилактику

Оригінальні дослідження

Соціально-стресові розлади у структурі українського синдрому
Предиктори функціонального наслідку ішемічного інсульту у пацієнтів із метаболічним синдромом наприкінці гострого періоду після його виникнення
Прогностичне значення добового моніторингу артеріального тиску в осіб із початковими стадіями цереброваскулярної патології
Клініко-неврологічні особливості гострого періоду легкої черепно-мозкової травми внаслідок дії вибухової хвилі
Морфофункціональні характеристики серця при різних типах діастолічної дисфункції лівого шлуночка у підлітків із патологією міокарда
Полиморфизм изофермента CYP 2C19*17 как фактор риска пептических язв, индуцированных применением нестероидных противовоспалительных препаратов
Особливості церебральної гемодинаміки в осіб працездатного віку з дисциркуляторною енцефалопатією