Обкладинка журналу

Номер: 6 (110) – XI/XII 2015

Останній номер:
6 (110) – XI/XII 2015
Зображення банера

Лікарю-практику

Соматическая патология и эмоциональный статус пациента: как разорвать порочный круг?
α-Липоевая кислота — возможности и перспективы клинического применения
Аргументы и факты в нефрологии. Метафилактика мочекаменной болезни
Дикор лонг — отечественный препарат изосорбида динитрата пролонгированного действия
Место розувастатина в современной клинической практике
Впровадження новітніх медичних технологій у практику сімейного лікаря: проблеми і перспективи
Протеины внеклеточного матрикса как биомаркеры васкулярного ремоделирования и кардиоваскулярных клинических исходов (обзор литературы)

Події та коментарі

VII Міжнародний медичний форум і V Ювілейний міжнародний медичний конгрес — головні події галузі охорони здоров’я України 2016року
Гордість країни: компанії «Фармак» 90 років!
Нові горизонти гінекологічної хірургії: збереження репродуктивної функції у жінок з гінекологічною патологією
Медичний заклад: від ідеї до запуску
Есть ли разница в эффективности и безопасности оригинатора и генерика?
Лечение пациентов с эндокринной патологией: современный взгляд на проблему
Алергічні захворювання: діагностика і алгоритми лікування
Реабилитация детей с хроническими заболеваниями: проблемы и перспективы
Академія інсульту: стандартизація та перспективи надання медичної допомоги
Стовбурові клітини: нові рішення, що несуть життя
Современный взгляд на диагностику и лечение пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями
В Україні стартувала європейська ініціатива «Stent for Life»
До 75-річчя з дня народження професора Валерія Петровича Сільченка
Хронические неинфекционные заболевания: фокус на профилактику и борьбу с осложнениями

Оригінальні дослідження

Застосування загальноклінічних, клініко-лабораторних та молекулярно-генетичних даних в алгоритмі прогнозування розвитку тромбозу при справжній поліцитемії та есенціальній тромбоцитемії
Характеристика трансформації функціонального стану у осіб, стійких і схильних до розвитку монотонії у процесі тривалих експериментів
Хирургическое лечение при переломах плечевой кости и биологические аспекты остеосинтеза
Клініко-епідеміологічні аспекти плоскоклітинної карциноми шкіри*