Обкладинка журналу

Номер: №6 (68) XI-XII 2008

Останній номер:
№6 (68) XI-XII 2008
Зображення банера

Оригінальні дослідження

Ефективність хірургічного лікування хворих із травматичними внутрішньочерепними гематомами на фоні моніторингу внутрішньочерепного тиску
Влияние Эйконола на состояние микроциркуляции и гемореологии у пациентов с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией
Дистанционная инфракрасная термография как современный неинвазивный метод диагностики заболеваний
Методи діагностики нейрогенної дисфагії у хворих на мозковий інсульт
Особливості клініки, змін електрокардіографії та морфофункціонального стану серця у хворих із первинною правошлуночковою серцевою недостатністю внаслідок перевантаження опором, що верифікована за вмістом NT-proBNP у сироватці крові
Влияние комбинированной антигипертензивной терапии препаратом «Экватор» на состояние органов-мишеней у больных артериальной гипертензией