Обкладинка журналу

Номер: №3(65) V - VI 2008

Останній номер:
№3(65) V - VI 2008
Зображення банера

Без рубрики

Симптоматические формы артериальной гипертензии
Нейропротекція в гострий період мозкового інсульту: аналіз причин неефективності нейропротекторів при клінічних випробуваннях
Антиагрегантная терапия у больных с высоким цереброваскулярным риском
«Двойная» блокада активности ренин-ангиотензиновой системы с помощью ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов рецепторов к ангиотензину II у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском: результаты исследования ONTARGET
Оценка значимости побочных реакций противотуберкулезных препаратов при лечении туберкулеза

Оригінальні дослідження

Внутригрудная эзофагопластика при рубцовом стенозе пищевода
Синдроми дисфункції черепних нервів за гіперактивним типом: фактори патогенезу та їх значення для лікувальної тактики
Гострі порушення мозкового кровообігу у жінок: епідеміологія, етіологія та морфогенез
Опыт применения Кавинтона у больных с лакунарным инсультом, развившимся на фоне сахарного диабета и артериальной гипертензии
Нейрогенна дисфагія в гострий період мозкового інсульту: фізіологія, патофізіологія, клінічні прояви та діагностика
Прогностичні фактори клінічного перебігу і наслідків гострого ішемічного інсульту
Комплексний аналіз плазмових та клітиннихх показників ліпідного обміну при гострій церебральній ішемії