Обкладинка журналу

Номер: №2(64) III - IV 2008

Останній номер:
№2(64) III - IV 2008
Зображення банера

Оригінальні дослідження

Органопротекция и качество жизни пожилых больных с артериальной гипертонией при терапии индапамидом
Влияние небиволола на функцию эндотелия сосудов, суточный профиль артериального давления при сердечной недостаточности, обусловленной ишемической болезнью сердца в сочетании с артериальной гипертензией
Клініко-ехокардіографічні особливості при аномальних хордах лівого шлуночка
Характеристика показників оксидантного стресу при прогресуванні ішемічної хвороби серця
Види запаморочення
Дослідження довголатентних вестибулярних викликаних потенціалів мозку при легкій черепно-мозковій травмі
Вплив окремих чинників на стан комплексу інтима-медія загальної сонної артерії та взаємозв’язок з рівнем с-реактивного білка
Роль показників післяішемічної запальної та нейроавтоімунної відповіді у прогнозуванні тяжкості неврологічного дефіциту в гострий період інсульту
Анатомо-функціональні особливості лютеїнової фази менструального циклу у жінок з аутоімунним тиреоїдитом на фоні еутиреозу
Органосохраняющее лечение при рубцовом стенозе пищевода двойной локализации
Лікування спастичного больового синдрому обличчя при артрозі скронево-нижньощелепного суглоба
Дискусійні питання виникнення антифосфоліпідного синдрому в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Лікарю-практику

Эффективность и безопасность хронической бета-адреноблокады у пациентов высокого кардиоваскулярного риска
Вегетативная регуляция и дисциркуляторная энцефалопатия гипертонического генеза
Вплив антигіпертензивних препаратів на ендотеліальну дисфункцію у пацієнтів з гіпертонічною хворобою
Диастолическая сердечная недостаточность: фенотипическая особенность или новое кардиоваскулярное заболевание
ПРОЗАПАЛЬНІ ФАКТОРИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЯК ОБ’ЄКТ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ВТРУЧАННЯ
Актуальные вопросы диагностики и лечения артериальной гипертензии. Восьмая зимняя школа врача-интерниста