Обкладинка журналу

Номер: №5(61) IX - X 2007

Останній номер:
№5(61) IX - X 2007
Зображення банера

Uncategorized

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНИХ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ ПСИХІЧНО ХВОРИХ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
СЛУЧАЙ ГИПЕРИММУНО-ГЛОБУЛИН-Е-СИНДРОМА (СИНДРОМ ДЖОБА, СИНДРОМ ИОВА)
ВНУТРИМОЗГОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ: ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ И ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ ДИСЦИРКУЛЯЦИИ
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ЗАМЕТОК ПАЦИЕНТОВ НА ИНТЕРНЕТ-ФОРУМАХ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА
ВИТОКИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ДО УКРАЇНИ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ (XV–XVIII СТ.)
ИБЕРОГАСТ: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФИТОТЕРАПИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХ
Библиотека кокрановского сотрудничества. Рефераты систематических обзоров
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА КАРДОНАТ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ДИСЛИПИДЕМИЕЙ
ВИРАЖЕНІСТЬ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ ТА ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ В ДЕБЮТІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ ВІКОМ МОЛОДШЕ 50 РОКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ МЕТАБОЛІЧНОГО СТАТУСУ І ПРОФЕСІЇ
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ
ЛІКУВАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА ПОХИЛОГО ВІКУ
ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФІТОБЕНЕ У ПАЦІЄНТІВ З БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ, ЗУМОВЛЕНИМ УРАЖЕННЯМИ ЗВ’ЯЗКОВОГО АПАРАТУ НИЖНІХ КІНЦІВОК. РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЛКОТРИХОВАКА У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ ПЛОДА
ЗЛОЯКІСНА МЕЗОТЕЛІОМА ПЛЕВРИ — СТАН ПРОБЛЕМИ
ГАМАРТОХОНДРОМА ЛЕГЕНІ (ДІАГНОСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ, ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ)