Обкладинка журналу

Номер: №4(60) VII - VIIІ 2007

Останній номер:
№4(60) VII - VIIІ 2007
Зображення банера

Uncategorized

АНАЛІЗ 1919 АВТОПСІЙ ПОМЕРЛИХ ВНАСЛІДОК ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ЛЬВОВІ ЗА 50 РОКІВ (1956–2005 РР.)
ВПЛИВ БІСОПРОЛОЛУ (БІСОПРОЛ «ФАРМАК») НА ДОБОВИЙ ПРОФІЛЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З МАЛИМИ СЕРЦЕВИМИ АНОМАЛІЯМИ
ОКСИД АЗОТУ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ
АНАЛІЗ НЕВДАЧ ЛІКУВАННЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2-ГО ТИПУ
МОРФОФУНКЦІО-НАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК: ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ
ПРОГРЕСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ СУГЛОБІВ КИСТЕЙ І ЙОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ОКСИФІЛЬНОКЛІТИННИЙ ТА НЕОКСИФІЛЬНОКЛІТИННИЙ ФОЛІКУЛЯРНИЙ РАК ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІЖКОВОГО ФОНДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
МАРКЕРИ ГЕПАТИТІВ В І С У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ СОЧЕТАННЫХ ОЖОГОВ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСТЕОМІЄЛІТУ ЩЕЛЕП У ХВОРИХ З НАРКОТИЧНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ
АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА?
РАДИОНУКЛИДНО-МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ В СКЕЛЕТЕ
МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВНУТРИСТЕНТОВОГО РЕСТЕНОЗА И СОВРЕМЕННЫЕ ЭНДОПРОТЕЗ-АССОЦИИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ЛОКАЛЬНОЙ БИОТЕРАПИИ (ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ)
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ ВІД 17.05.2007 Р. № 245 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ, У ЯКИХ МОЖУТЬ ПРОВОДИТИСЬ КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ 16-ЗРІЗОВОЇ МУЛЬТИСПІРАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ПРИ ОЦІНЦІ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
ІНФАРКТ МІОКАРДА І КАРДІОГЕННИЙ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ
ЗНАЧЕННЯ ПРОЗАПАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ДЛЯ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНАЦІЇ НОРМОДИПІНУ ТА ДИРОТОНУ У ХВОРИХ СТАРШОГО ВІКУ З ПОМІРНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ