Обкладинка журналу

Номер: 1-2 (147-148) – I/IV 2022

Останній номер:
1-2 (147-148) – I/IV 2022
Зображення банера

Лікарю-практику

Нова ера лікування хронічної хвороби нирок: дапагліфлозин у дослідженні DAPA-CKD
Позиція Національної організації головного болю (National Headache Foundation) щодо лікування мігрені*
Диференційований підхід у виборі методу артропластики при медіальному гонартрозі (огляд літератури)
Менеджмент пацієнта з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок
Вплив «західної» дієти на розвиток атеросклерозу
Механізми виникнення та хронізації нейропатичного болю при розсіяному склерозі в клінічних та експериментальних умовах
Проблема безпеки фармакотерапії афективних розладів: нові можливості

Оригінальні дослідження

Порівняльні результати ендопротезування колінного суглоба у хворих на гонартроз із застосуванням та без застосування джгута
Оптимізація діагностики і лікування гострого холециститу та сучасні заходи профілактики інтраопераційних та післяопераційних ускладнень
Ефективність сучасної імуномодулюючої і кардіометаболічної терапії у корекції ризику розвитку госпітальних ускладнень у хворих на гострий інфаркт міокарда із реваскуляризацією міокарда: результати багатофакторного аналізу
Стоматологічний супровід хворих з високим та дуже високим ризиком серцево-судинних захворювань у питаннях гігієнічного догляду за порожниною рота
Нейроімунологічна характеристика хворих на системний червоний вовчак
Ефективність застосування мезенхімальних стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини, при гонартрозі ІІ стадії
Вплив COVID-19 на перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан новонароджених
Генерація активних форм кисню в еритроцитах пацієнтів із політравмою та станом відміни алкоголю, ускладненим алкогольним делірієм
Мітохондріальна дисфункція у загальному континуумі неінфекційних захворювань із позиції системної медицини. Частина I. Огляд літератури і результати теоретичного дослідження
Значення факторів ризику, пов’язаних з особливостями перебігу гонартрозу, у прогнозуванні віддалених результатів монокондилярного ендопротезування колінного суглоба
Стан нюхової функції та її вплив на якість життя пацієнтів залежно від порушення прохідності носових ходів
Ефективність ранолазину у комплексному лікуванні пацієнтів із хронічним коронарним синдромом, хронічним обструктивним захворюванням легень та ожирінням
Особливості нейропсихологічних показників у пацієнтів із виразкою дванадцятипалої кишки в стадії загострення та ремісії
Комплексна корекція стресасоційованих розладів у студентів закладів вищої освіти з психотравмуючими подіями в анамнезі
Обґрунтування застосування антиоксидантної терапії в комплексному консервативному лікуванні синдрому діабетичної стопи
Стан управління ризиками при наданні стоматологічної допомоги
Топічні назальні кортикостероїди в комплексному лікуванні медикаментозного риніту
Мікробіоценоз кишечнику у дітей з діарейними розладами, які мешкають в умовах промислового регіону