Вплив COVID-19 на перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан новонароджених

16 лютого 2022
1334
Резюме

Оцінено перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду, а також стан новонароджених та перебіг періоду новонародженості дітей, народжених від жінок із COVID-19. Проведено ретроспективний аналіз історій вагітності жінок із COVID-19 та історій новонароджених. З’ясовано, що COVID-19 має схильність до тяжкого перебігу у вагітних із екстрагеніталь­ною патологією та є ризиком розвитку передчасних пологів та збільшення показань до оперативного розродження. Майже 50% вагітностей завершуються передчасними пологами, а стан >70% новонароджених ускладнюється синдромом дихальних розладів.

Вступ

За даними літератури, специфічних клінічних проя­вів COVID-19 у вагітних не зареєстровано, але досліджен­ня свідчать про несприятливі результати вагітності у пацієнток із COVID-19 [1, 2]. Також викликає значний інтерес питання можливої вертикальної передачі інфекції від матері до дитини [3].

Мета: оцінити перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду, а також стан новонароджених та перебіг періоду новонародженості у дітей, народжених від жінок із COVID-19.

Об’єкт і методи дослідження

Проведено ретроспективний аналіз історій вагітності жінок із COVID-19, що проходили лікування у КП «Міський клінічний пологовий будинок» ПМР у 2021 р., та історій новонароджених.

Результати та їх обговорення

Проаналізовано дані 92 жінок з підтвердженим COVID-19: 84 вагітні, 4 — з аномаль­ною матковою кровотечею, 4 — з післяпологовими ускладненнями. Гінекологічні хворі мали безсимптомний перебіг COVID-19. Вагітність ранніх термінів (8–14 тиж) мали 4 жінки, в них відмічено легкий перебіг захворювання. У 1 вагітної відбувся самовільний викидень, інші виписані з негативними тестами і прогресуючими вагітностями. 80 вагітних терміном 22–40 тиж проходили стаціонарне лікування (середній вік — 30,8±4,2 року). Тяжкий перебіг COVID-19 діагностовано у 26 (32,5%) вагітних, з них кисеньзалежними виявили­ся 23 (88,5%), 3 (11,5%) потребували штучної вентиляції легень. У 75% вагітних відмічали лихоманку (37,2–38,7 ºС) та знижен­ня сатурації до 95–87%. Рівні аспартатамінотрансферази, аланін­амінотрансферази та С-реактивного білка були підвищені у 73,8% пацієнток.

Всі вагітні з тяжким перебігом COVID-19 мали те чи інше хронічне соматичне захворювання: 57,7% — гіпертонічну хворобу, 11,5% — цукровий діабет, 38,5% — варикозне розширення вен нижніх кінцівок, у 50,0% індекс маси тіла становив >30 кг/м2. 33 вагітні були розроджені, 21 (63,6%) шляхом кесаревого розтину, у 12 (36,4%) відбули­ся пологи, при чому у 2 — з антенатальною загибеллю плода. У 16 (48,5%) вагітних пологи були передчасними в терміні 31,9±2,5 тиж, у 3 (9,1%) пологи відбулися двійнею. У 6 (18,2%) породіль післяпологовий період ускладнився субінволюцією матки, 3 (14,3%) після кесаревого розтину проведена релапаротомія з екстирпацією матки.

З 35-ти новонароджених 16 (45,7%) народили­ся передчасно в терміні гестації 31,9±2,5 тиж, 19 (54,3%) були доношени­ми та зрілими. Кількість балів за шкалою Апгар на 1-й хвилині становила 6,8±0,8, на 5-й — 7,2±0,9. У 1 дитини підтверджений COVID-19. Період новонародженості у 27 (77,1%) випадках ускладнився синдромом дихальних розладів, 4 (11,4%) дитини народилися у стані асфіксії, у 2 (5,7%) діагностована вроджена пневмонія, у 9 (25,7%) — жовтяниця, у 6 (17,1%) — церебральне збудження, у 3 (8,6%) — кон’юнктивіт, у 3 (8,6%) — піодермія, у 6 (17,1%) — анемія, у 4 (11,4%) — кандидоз. Також діагностовано внутрішньошлунковий крововилив, порушення м’язового тонусу, ентероколіт і шуми серця. 1 дитина померла на 6-ту добу після пологів.

Висновок

COVID-19 має схильність до тяжкого перебі­гу у вагітних з екстрагенітальною патологією, є ризиком передчасних пологів і збільшення показань до оперативно­го розродження. При Covid-19 майже 50% вагітностей завершуються передчасними пологами, а стан >70% новонароджених ускладнюється синдромом дихальних розладів.

Список використаної літератури

  • 1. Рябоконь О.В., Черкаський В.В., Рябоконь Ю.Ю. (2021) Короновірусна хвороба у вагітних: сучасний стан питання. Інфекційні хвороби, 1(103): 45–49.
  • 2. Ellington S., Strid P., Tong V.T. et al. (2020) Characteristics of women of reproductive age with laboratoryconfirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status — United States, January 22–June 7, 2020. MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep., 69(25): 769–775.
  • 3. Vallejo V., Ilagan J.G. (2020) A postpartum death due to Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the United States. Obstet. Gynecol., 136(1): 52–55. DOI: 10.1097/AOG.0000000000003950.
Відомості про авторів:

Кетова Олена Миколаївна — кандидат медичних наук, заклад вищої освіти «Полтавський державний медичний університет», Полтава, Україна.

Адреса для кореспонденції:

Кетова Олена Миколаївна
E-mail: [email protected]

Information about the authors:

Ketova Elena M. — Candidate of Medical Sciences, Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine.


Address for correspondence:

Ketova Elena M.
E-mail: [email protected]

Надійшла до редакції/Received: 04.02.2022
Прийнято до друку/Accepted: 14.02.2022