Обкладинка журналу

Номер: № 1 (99) – I/II 2014

Останній номер:
№ 1 (99) – I/II 2014
Зображення банера

Лікарю-практику

Лекарственные поражения печени. НПВП-ассоциированные гепатопатии: актуальность проблемы и современные терапевтические подходы
ІндоміролTM при синдромі полікістозних яєчників
Ефективність антагоністів лейкотрієнових рецепторів у комбінованій протирецидивній терапії хронічного поліпозного риносинуситу
Препараты калия и магния в современной клинической практике
Острые респираторные инфекции: основные проявления, механизмы развития, симптоматическая и патогенетическая терапия
Опыт применения препарата Цераксон® у пациентов с рассеянным склерозом прогредиентного типа течения
Сучасний стан питання щодо метаболічної оцінки та метафілактики кальцієвого уролітіазу (за матеріалами XXVIII Щорічного конгресу Європейської урологічної асоціації)
Афлубин® — верный помощник в лечении гриппа и ОРВИ

Оригінальні дослідження

Вплив порушень газообміну на параметри якості життя у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень*
Поведінкові чинники ризику розвитку патології органа зору у міських школярів
Six weeks ingestion of polyphenol-rich Urtica dioica and Sideritis scardica does not influence endothelial function, blood pressure or lipid profile in patients with coronary artery disease or at high cardiovascular risk; a randomised controlled trial
Епідеміолого-біологічні особливості гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, в Сумській області
Экстренная медицинская помощь при острых отравлениях у взрослых: практические рекомендации для догоспитального этапа
Особенности артериальной гипертензии при сочетании с гиперурикемией у мужчин
Вплив низькоенергетичної світлової терапії на оптичну щільність макулярного пігменту і гостроту зору у хворих із сухою формою вікової макулярної дегенерації