Обкладинка журналу

Номер: № 5 (97) – IX/X 2013

Останній номер:
№ 5 (97) – IX/X 2013
Зображення банера

Події та коментарі

Применение фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в клинической практике (по материалам XIV Национального конгресса кардиологов Украины)
Применение интерферонов в профилактике и лечении инфекционных заболеваний
Щирі вітання Наталії В’ячеславівні Харченко з ювілеєм!
Національна медична премія: визначено кандидатів у лауреати
ХХII Международная выставка «Здравоохранение 2013» — плацдарм для развития отечественной медицины
XIV Національний конгрес кардіологів — медична подія світового рівня
V Ювілейний міжнародний медичний форум «Інновації в медицині — здоров’я нації»
НМАПО імені П.Л. Шупика — 95 років!
Пам’яті професора Григорія Івановича Лисенка
Ігорю Порфирійовичу Шлапаку — 70 років!

Лікарю-практику

Доказательная база эффективности и безопасности применения ибупрофена в педиатрии
Подводное вытяжение — эффективный щадящий метод оздоровления позвоночника
Ефективна та результативна серцево-судинна профілактика: місце розувастатину
Нейропатическая боль. Клиническая эффективность габапентина в качестве препарата 1-й линии
Поликомпонентная фитотерапия при заболеваниях щитовидной железы
Острый риносинусит: патогенез, особенности диагностики и лечения. Синупрет® в комплексной терапии острого риносинусита
Синдром раздраженного кишечника: от патогенеза к лечению
Изменение образа жизни, нарушение энергетического метаболизма и системное воспаление как факторы развития болезней цивилизации
Механізми розвитку інсулінорезистентності та її мішені

Актуальні питання

Методика визначення вартості медичних послуг
Принципи, на яких ґрунтуються кваліфікаційні характеристики професій працівників системи екстреної медичної допомоги, відповідно до вимог чинного законодавства
Реформа первинної медичної допомоги — 2013: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення
Досвід роботи Рівненського обласного гепатологічного центру
Хіміорезистентний туберкульоз: стан проблеми в Україні
Нанобиофотоника: фотонассоциированные нанобиотехнологии для лазерной и персонализированной медицины

Оригінальні дослідження

Сучасні підходи до проведення радіонуклідної терапії множинних кісткових метастазів у хворих на рак молочної залози
Сучасні аспекти епідеміології шигельозів у північно-східному регіоні України
Особливості перебігу та принципи діагностики волосистоклітинної лейкемії
Гігієнічна оцінка використання комп’ютерних технологій для корекції зору та мовлення у дітей
Сравнительная характеристика влияния карведилола и атенолола на толерантность к физической нагрузке у больных со стабильной стенокардией напряжения
Гемодинамические и структурные изменения печени у больных с церебральными формами болезни Вильсона — Коновалова по данным ультразвукового исследования
Цінність неінвазивних методів діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Иммунный статус ВИЧ-позитивных потребителей инъекционных наркотиков
Гранулематоз Вегенера: ускладнення та причини смерті

Без рубрики

Критерии качества клинических исследований: международные стандарты и текущая национальная практика
Особливості застосування біорезорбтивних фіксаторів при переломах лицевого черепу в різних анатомо-функціональних зонах
Асбест и антиасбестовая кампания: в поисках разумных решений