Обкладинка журналу

Номер: № 3 (95) – V/VI 2013

Останній номер:
№ 3 (95) – V/VI 2013
Зображення банера

Лікарю-практику

Дослідження АЛЬЯНС: оцінка ефективності фіксованої комбінації лізиноприл / амлодипін у хворих на артеріальну гіпертензію на амбулаторно-поліклінічному етапі лікування
Возможности применения адеметионина в комплексной терапии при вирусном гепатите С
Монтелукаст в терапии аллергического ринита и назальных полипов: механизм действия, клиническая эффективность
Роль нестероїдних протизапальних препаратів при анкілозивному спондилоартриті
Соматотопічна організація функцій мозочка
Реактивована HHV-7-інфекція в сім’ї із загальним варіабельним імунодефіцитом
Блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском и коморбидными состояниями. Линотор®
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: модификация образа жизни и фармакотерапия с позиций доказательной медицины
Эффективность и безопасность ибупрофена при лихорадке у детей

Оригінальні дослідження

Соціально-психологічні особливості здоров’я жінок із метаболічним синдромом
Результаты комплексного социологического исследования среди разных категорий населения по поводу цереброваскулярных заболеваний
Деякі клініко-параклінічні особливості астенічного синдрому у віддалений період черепно-мозкової травми
Отношение к болезни у пациентов с сочетанием параноидной шизофрении и гипертонической болезни
Клінічні особливості перебігу хронічного легеневого серця на фоні хронічної обструктивної хвороби легень у осіб похилого і старечого віку
Клініко-епідеміологічні особливості кампілобактеріозу в Україні
Взаимосвязь между факторами кардиоваскулярного риска и уровнем циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с ангиографически подтвержденной ишемической болезнью сердца
Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (доброкачественные изменения)

Актуальні питання

Досвід підготовки менеджерів охорони здоров’я в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Біоміметика та біоміметичні матеріали: медико-соціальний аспект
Діагностичне та прогностичне значення регулюючих мікроРНК у хворих на гострий інфаркт міокарда
Коронавірус: проблеми та перспективи
Актуальні проблеми здоров’я та охорони здоров’я у III тисячолітті
Шляхи забезпечення якості медичної допомоги: ліцензування, акредитація, стандартизація, спільна відповідальність