Обкладинка журналу

Номер: № 1 (93) – I/II 2013

Останній номер:
№ 1 (93) – I/II 2013
Зображення банера

Події та коментарі

Современные подходы к профилактике инсульта и кровотечений у кардиологических больных
Професор Мечев Дмитро Сергійович (до 70-річчя з дня народження)
Мобильная версия «Украинского медицинского журнала»
Стратегічні напрямки реформ: профілактика, доступність ліків, наближення медичної допомоги до пацієнта
Філософія медицини ХХІ сторіччя: українські реалії
До 70-річчя Володимира Олексійовича Боброва

Лікарю-практику

Блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ: аспекти клінічного застосування в терапевтичній практиці
Роль и место фитотерапии в лечении состояний, сопровождающихся продуктивным кашлем
Применение ибандроновой кислоты в комплексном лечении при генерализованном пародонтите в стадии обострения
Эффективность препарата ОКУфлеш® при заболеваниях переднего отдела глаза у детей и взрослых
Применение Аэртала (ацеклофенака) в ревматологической практике
Оценка эффективности применения L-аргинина при легочной артериальной гипертензии различного генеза
Новые подходы к терапии при болевом синдроме: лорноксикам с позиций доказательной медицины
Результати моніторингу чутливості вірусів грипу, що циркулюють в Україні, до противірусних препаратів
Современные вопросы патогенеза и диагностики антифосфолипидного синдрома (обзор литературы)
Клиническое значение нестероидных противовоспалительных препаратов при острых респираторных вирусных инфекциях и интерферонотерапии
Вплив комплексної терапії артеріальної гіпертензії із застосуванням сартанів на ремоделювання серця
Применение уроантисептиков при лечении заболеваний мочевыделительной системы в период беременности
Ефективність і переносимість фіксованої комбінації S(–)амлодипін/аторвастатин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією високого серцево-судинного ризику
Комплекс «Доппельгерц® актив Витамины для диабетиков» для поддержания оптимального баланса витаминов и минералов у больных сахарным диабетом 2-го типа
Лихорадка. Многообразие причин и сложность решения
Застосування препарату Хемоміцин® у лікуванні хворих із нетяжкою негоспітальною пневмонією
Оцінка якості кісткової тканини лицевого відділу черепа та класифікація її типів на основі біомеханічних параметрів

Оригінальні дослідження

Стресова гіперглікемія та активація системного запалення як складові розвитку гострої серцевої недостатності у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Стан судинної стінки та функції ендотелію у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом
Клинические аспекты неспецифического язвенного колита в сочетании с вирусным гепатитом С
Стан та перспективи надання нейрохірургічної допомоги населенню міста Києва
Феномен материнської компоненти успадкування артеріальної гіпертензії у мешканців Поділля

Без рубрики

Доказательная медицина и компетентность врача
Порівняльна характеристика хірургічних методів лікування пацієнтів із симптомним холецистолітіазом: міні-холецистектомія, лапароскопічна чи відкрита холецистектомія (систематичний огляд)
Сравнительная эффективность и безопасность лекарственных средств: данные систематических обзоров DERP. Часть II