Обкладинка журналу

Номер: № 3 (89) – V/VI 2012

Останній номер:
№ 3 (89) – V/VI 2012
Зображення банера

Лікарю-практику

Внутрипеченочный холестаз: от патогенеза до лечения
Комплексное лечение пациентов с полинейропатией различной этиологии с применением препарата Тиоктацид®
Акценты антигистаминной терапии: левоцетиризин
Фиксированная комбинация S(–)амлодипин/аторвастатин в лечении пациентов с артериальной гипертензией и дислипидемией
Кардиопротекторный препарат АТФ-лонг® и его влияние на метаболические процессы в миокарде
Анализ реальной практики антибактериальной химиотерапии обострения хронической обструктивной болезни легких в стационаре
Варианты коррекции биоэлементных нарушений у пациентов с гипертонической болезнью

Оригінальні дослідження

Перебіг захворювання у хворих із гострим коронарним синдромом із елевацією сегмента ST та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Зміни цитокінового гомеостазу та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію з ремоделюванням серця та серцевою недостатністю
Періопераційні ризики при виборі тактики лікування гострої ниркової недостатності, викликаної повною обструкцією верхніх сечових шляхів
Удосконалення економічного механізму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні
Визначення ефективності магнітолазерної терапії у хворих з легкою черепно-мозковою травмою в гострий період за допомогою об’єктивної вестибулометрії
Результати моніторингу очей хворих на первинну відкритокутову глаукому в післяопераційний період двоетапних антиглаукомних операцій
Характеристика епідемічного процесу кампілобактеріозу та епідеміологічне маркування штамів кампілобактерій різного походження
Можливості прогнозування розвитку кардіо- та цереброваскулярних ускладнень у хворих на системний червоний вовчак
Клініко-біохімічні зіставлення при астенічному синдромі у віддалений період черепно-мозкової травми
Клініко-морфологічні особливості папілярної мікрокарциноми щитоподібної залози на фоні хвороби Грейвса
Чутливість клінічних штамів Staphylococcus aureus до антибактеріальних препаратів
Взаємозв’язок біологічних, психологічних та соціальних чинників у генезисі формування навичок вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків із позиції розробки системи профілактики

Менеджмент, маркетинг

У Вас зазвонил телефон…
Єдина уніфікована методика розрахунку вартості медичних послуг, амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування

Події та коментарі

Професія медика — це професія, дарована Богом
День донора: свято чи привід замислитися?
Резистентность микроорганизмов: эра антибиотиков уходит в Лету?
«Вейновские чтения в Украине»: современные подходы к ведению больных с неврологическими нарушениями
Подходы к ведению больных с нарушениями ритма сердца
Як лікуватися по-людськи? Погляд пацієнтів
Как родить здорового ребенка?