Обкладинка журналу

Номер: № 4(78) VII - VIII 2010

Останній номер:
№ 4(78) VII - VIII 2010
Зображення банера

Лікарю-практику

Применение Кавинтона в терапии когнитивных нарушений у больных с дисциркуляторной энцефалопатией
Лизиноприл — единственный иАПФ, спасающий пациента в первые часы при остром инфаркте миокарда
Комбинированный препарат Кратал в терапии сердечно-сосудистых заболеваний
Васкулярное ремоделирование и коронарный атеротромбоз. Клиническое и прогностическое значение(обзор литературы)
Нові можливості фармакологічного впливу на прогноз у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST та гострою серцевою недостатністю
ТАБЕКС®: лечение никотиновой зависимости — профилактика сердечно-сосудистых рисков
Донаторы NO в лечении пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями: перспективы клинического применения производных сиднонимина
Современные методы обследования в дифференциальной диагностике туберкулеза
Індивідуалізація хіміотерапії у хворих на рак шлунка(огляд літератури та власних досліджень)
Клинический опыт применения фитопрепарата Зобофит в терапии аутоиммунного тиреоидита
Plastospray® — аэрозольная повязка в виде спрея (более чем 50-летний мировой опыт применения)
Морфофункциональное состояние сердца и особенности патогенеза развития артериальной гипертензии у женщин в период постменопаузы
Патогенетична роль адипоцитокінів у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (огляд літератури)
Фезам в комплексном лечении нарушений мозгового кровообращения
Эскузан капли — патогенетическое средство при болезнях вен. Преимущество лечения на ранних стадиях

Події та коментарі

Державні закупівлі: на шляху до оптимізації
Гуманітарну допомогу від Уряду Іспанії передано Олександрівській клінічній лікарні
Попередження епідемій інфекційних хвороб: українські реалії
Уроки 7-ї Міжнародної конференції з актуальних інфекційних хвороб. Атланта, США, 11–14 липня 2010 р.
В Україні вперше успішно проведено операцію Norwood (перший етап хірургічної корекції синдрому гіпоплазії лівих відділів серця)
В Україні закладені основи національної телемедичної мережі
Правила виклику бригади швидкої медичної допомоги у м. Києві
Створено Координаційну раду з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет
Затверджено новий навчальний план підготовки лікарів
В Україні стартувала інформаційна компанія з популярізації імунопрофілактики
Українські хірурги провели унікальну операцію