Обкладинка журналу

Номер: 6 (152) – XI/XII 2022

Останній номер:
6 (152) – XI/XII 2022
Зображення банера

Лікарю-практику

Пацієнт із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом. Прийом ведуть кардіолог та ендокринолог
Сучасні уявлення про взаємозв’язок кишкової мікробіоти з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань
Фармакотерапія вертиго: сучасні дані доказової медицини
Застосування молнупіравіру при COVID-19 у період домінування штаму «омікрон» SARS-CoV-2
Харчові втручання при надмірній масі тіла та ожирінні
Вплив COVID-19 на перебіг хронічної ішемічної хвороби серця
Розсіяний склероз та біль
Щодо деяких патогенетичних механізмів ішемічного інсульту в осіб молодого віку (огляд літератури)

Оригінальні дослідження

Сучасні підходи до терапії пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень: віддалені результати спостереження після вживання β-глюканів
Бальна оцінка стану колінного суглоба після його тотального ендопротезування
Поширеність факторів ризику у пацієнтів з ішемічною хворобою серця
Терапевтичні взаємовідносини при нозогенних реакціях різного типу
Радіотермометрія як динамічний метод експертизи ефективності хіміопроменевого лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями порожнини рота, ротової та гортанної частин глотки
Передопераційна підготовка при перитоніті
Оптимізація лікування пацієнтів із атеросклеротичним ураженням черевної аорти з атеросклерозом ниркових артерій