Обкладинка журналу

Номер: № 4(72) VII - VIII 2009

Останній номер:
№ 4(72) VII - VIII 2009
Зображення банера

Лікарю-практику

Клиническая эффективность и безопасность применения олмесартана* — нового антагониста рецепторов к ангиотензину II — у пациентов с артериальной гипертензией
Ацетилсалициловая кислота в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Современное состояние проблемы
Досвід застосування препарату Бісостад у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця
Формулювання клінічного та патологоанатомічного діагнозів: сучасний погляд на проблему
Гипертоническая энцефалопатия. Возможности применения Кавинтона
Обзор клинических исследований натуропатических препаратов компании «Хомвиора» в Украине
Побічні реакції блокаторів бета-адренорецепторів: уявлення та реальність (аналіз анкетування лікарів Хмельницького регіону)
Гострий період ішемічного інсульту: сучасний погляд на проблему
Патогенетичні підтипи транзиторних ішемічних атак: клінічний перебіг, формулювання діагнозу
Остеохондроз позвоночника: патогенез, неврологические проявления и современные подходы к лечению. Лекция для практических врачей. Часть 2
ДОЛАРЕН® : двойной удар по боли!
Чи розвивається пневмоторакс спонтанно? Результати обстеження 718 пацієнтів та огляд літератури
Современные алгоритмы лечения больных лимфомой Ходжкина на ранних стадиях
Стандарты диагностики рака легкого
Туберкульоз на автопсії: статистика та причини смерті (аналітичний огляд)
Современные представления о роли блокаторов бета-адренорецепторов в лечении хронической сердечной недостаточности: особенности клинического применения карведилола