Современные алгоритмы лечения больных лимфомой Ходжкина на ранних стадиях

1 вересня 2009
2590
Резюме

В статье представлен обзор международных исследований по изучению эффективности лечения больных лимфомой Ходжкина на ранних стадиях с применением химио- и лучевой терапии, которые к настоящему времени завершены или продолжаются. Приведены европейские и американские стандарты лечения больных, разработанные на основании данных рандомизированных исследований (категории доказательности І и ІІ).

Ссылки

Сучасні алгоритми лікування хворих із лімфомою Ходжкіна на ранніх стадіях

Крячок Ірина Анатоліївна, Мартинчик А В, Титаренко І Б, Алексик О М, Новосад О І, Кущевий Є В, Каднікова Т В

Резюме. У статті наведено огляд міжнародних досліджень щодо вивчення ефективності лікування хворих із лімфомою Ходжкіна на ранніх стадіях із застосуванням хіміо- та променевої терапії, які на сьогодні завершені або тривають. Наведено європейські й американські стандарти лікування хворих, розроблені на підставі даних рандомізованих досліджень (категорії доказовості I і II).

Ключові слова:лімфома Ходжкіна, хіміотерапія, променева терапія, стандарти лікування

Modern algorithms of treatment of patients with early stage Hodgkin’s lymphoma

Kryachok I A, Martynchyk A V, Titarenko I B, Aleksik E M, Novosad O I, Kushchevoj E V, Kadnikova T V

Summary. The review presents the international studies concerning efficiency of early stage Hodgkin’s lymphoma treatment with use of chemotherapy and radiotherapy that have been completed or are still in progress. The European and American standards of Hodgkin’s disease treatment developed on the basis of the randomized trials data (categories І–ІІ evidence) are submitted.

Key words: Hodgkin’s lymphoma, chemotherapy, radiotherapy, standards of treatment