Обкладинка журналу

Номер: №5 (19) IX - X 2000

Останній номер:
№5 (19) IX - X 2000
Зображення банера

Оригінальні дослідження

МОРФОГЕНЕЗ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ЯЄЧКУ У ДІТЕЙ З ВОДЯНКОЮ ЯЄЧКА ТА СІМ’ЯНОГО КАНАТИКА
ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ОНКОТОРАКАЛЬНИХ ХВОРИХ
ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ДЛЯ ПРОГНОЗА ИСХОДА НЕПЛАНИРУЕМОЙ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ
ВМІСТ ВІТАМІНУ D3 ТА ЙОГО АКТИВНИХ МЕТАБОЛІТІВ У КРОВІ ТА ПЛАЦЕНТІ ВАГІТНИХ З НЕФРОПАТІЄЮ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПЕРІОДУ НОВОНАРОДЖЕНОСТІ ПРИ МАКРОСОМІЇ
ИНИЦИИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА У БОЛЬНЫХ В ОСТРЫЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ ПОЛИТРАВМЫ
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
НОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АГОНІСТА ЦЕНТРАЛЬНИХ a2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ ПРЕПАРАТУ ЕСТУЛІК В ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ
РОТАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ В ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ ЗА ДАНИМИ ВІРУСОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ
ДИАГНОСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ДИСГЕМОПОЭЗА ПО ДАННЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ЦИТОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭСКУЗАНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В АКУШЕРСТВЕ
СЕМЕЙНЫЙ АНАМНЕЗ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ФЕБИХОЛ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ НОВОГО ТИПА
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО И ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЕКЛАЗОНА И САЛАМОЛА
ФОРМУВАННЯ ТОНКО-ТОВСТОКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗШИВАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ВИПАДКАХ ПЕРВИННО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТОВСТІЙ КИШЦІ
ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО ДОСТАВОЧНОГО УСТРОЙСТВА EASI-BREATHE ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ФЕОХРОМОЦИТОМИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КСАЛАТАНА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ГЛАУКОМОЙ
ТРИВАЛІСТЬ ХІМІОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИМИ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА КСАЛАТАН У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ