ВМІСТ ВІТАМІНУ D3 ТА ЙОГО АКТИВНИХ МЕТАБОЛІТІВ У КРОВІ ТА ПЛАЦЕНТІ ВАГІТНИХ З НЕФРОПАТІЄЮ

30 жовтня 2000
1739
Резюме

Мета дослідження — вивчення вмісту вітаміну D3 , його активних метаболітів, кальцію, неорганічного фосфору та активності лужної фосфатази у венозній та пуповинній крові жінок з нефропатією вагітності, а також вміст вітаміну D3 та його активних метаболітів в їхній плаценті. Дослідження проведені у 26 вагітних у віці 21–28 років. Із них у 10 діагностовано нефропатію І ступеня, у 10 — ІІ–ІІІ ступеня, у решти перебіг вагітності був фізіологічним. Проведено клініко-біологічне обстеження цих вагітних. Виявлено, що акушерська патологія (нефропатія вагітності ІІ– ІІІ ступеня) сприяє порушенню обміну вітаміну D3 як в організмі вагітної, так і плода, що обгрунтовує необхідність проведення профілактики D-гіповітамінозу.

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА D3 И ЕГО АКТИВНЫХ МЕТАБОЛИТОВ В КРОВИ И ПЛАЦЕНТЕ БЕРЕМЕННЫХ С НЕФРОПАТИЕЙ

Апуховская Л И, Антипкина Н Ю, Антоненко Л В, Омельченко Людмила Ивановна, Починок Т В, Никифорова Т Н

Резюме. Цель исследования — изучение содержания витамина D3 , его активных метаболитов, кальция, неорганического фосфора и активности щелочной фосфатазы в венозной и пуповинной крови у женщин с нефропатией беременности, а также содержание витамина D3 и его активных метаболитов в их плаценте. Исследования проведены у 26 беременных в возрасте от 21 до 28 лет. Из них у 10 диагностирована нефропатия I степени, у 10 — нефропатия II–III степени, у остальных течение беременности было физиологическим. Проведено клиникобиохимическое обследование беременных. Выявлено, что акушерская патология (нефропатия беременности II–III степени) способствует нарушению обмена витамина D3 как в организме беременных, так и плода, что обосновывает необходимость проведения профилактики D-гиповитаминоза

Ключевые слова: беременность, нефропатия, витамин D3 , кальций, неорганический фосфор, метаболиты витамина D3

CONTENTS OF THE VITAMIN D3 AND ITS ACTIVE METABOLITES IN BLOOD AND PLACENTA OF THE PREGNANTS SUFFERING NEPHROPATHY

Apukhovskaya L I, Antipkina N Yu, Antonenko L V, Omelchenko L I, Pochinok T V, Nikiforova T N

Summary. The purpose of the research — the study of vitamin D3 and its active metabolites, calcium, inorganic phosphorus and activity of the alkaline posphatase in venous and funic blood and also vitamin D3 and its active metabolites in placenta of the pregnants suffering nephropathy. The subject of the investigation — 26 pregnants aged from 21 to 28 were examined. From these 28 women were 10 women suffering nephropathy of the first degree, 10 women suffering nephropathy of the second-third degree, the rest of them were 6 women with no complications during pregnancies. Clinical and biochemistry investigations of pregnants were held. It was learned out, that obstetrical pathology (nephropathy of the pregnants of the second-third degree) promote the metabolic disorders of vitamin D3 in mother‘s organism and in organism of the fetus. It presumes the necessity of the prophylactic of D-hypovitaminosis

Key words: pregnancy, nephropathy, vitamin D3 , calcium, inorganic phosphorus, vitamin D3 , metabolites