Обкладинка журналу

Номер: 2 (118) – III/IV 2017

Останній номер:
2 (118) – III/IV 2017
Зображення банера

Події та коментарі

VIIІ Міжнародний медичний форум: інновації в медицині — для професіоналів
Современный взгляд на терапию резистентных депрессий
Приватна медицина: вектори розвитку
Міжвідомча консолідація — характерна ознака поточного етапу громадської активності в охороні здоров’я
Остеоартроз: оптимальний вибір для успішного лікування
Актуальні питання сімейної медицини
Стратегічні напрями розвитку української медичної науки
Актуальні питання дитячої алергології та пульмонології
Інформаційна кампанія «Знімай рожеві окуляри». Проблеми надання паліативної допомоги в Україні
Система катамнезу — це резерв зниження інвалідності у дітей
Персоніфіковані методи лікування в ревматології
Інфекції у дітей — виклики сьогодення
Метаболическая и бариатрическая хирургия: нет права на ошибку!
V Национальный конгресс неврологов, психиатров и наркологов Украины: тенденции развития и современные вызовы психоневрологической и наркологической помощи
Проблемные вопросы диагностики и лечения детей с соматической патологией
Всесвітній день нирки — 2017: хвороби нирок і ожиріння. Проблема подвійного тягаря хвороб
Шестнадцатые Данилевские чтения: достижения и перспективы экспериментальной и клинической эндокринологии
«Неврологічні читання пам’яті Д.І. Панченка»: безцінний спадок великого вченого

Лікарю-практику

Роль статинов в современной стратегии лечения кардиоваскулярных заболеваний: фокус на аторвастатин
Терапевтический потенциал альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты при кардиоваскулярных заболеваниях
Ресвератрол и сердечно-сосудистые заболевания
Нефрология «под микроскопом». Нарушения калиемии и заболевания почек
Імуномодулюючі ефекти пробіотиків
Выявление сопутствующих заболеваний при термографическом обследовании молочных желез

Оригінальні дослідження

Фактори ризику, структура та наслідки гострого періоду інсульту у місті Києві за результатами прагматичного спостереження
Шкідливі для здоров’я поведінкові звички як фактори ризику та їх причинно-наслідковий вплив на захворюваність і смертність від гострого інфаркту міокарда серед населення Львівщини
Особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с начальной стадией атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии
Вплив способу життя на перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця
Клінічне значення генетичного поліморфізму цитохрому CYP 2C9 у розвитку НПЗП-гастропатій, ускладнених шлунково-кишковою кровотечею