Обкладинка журналу

Номер: №5 (31) IX - X 2002

Останній номер:
№5 (31) IX - X 2002
Зображення банера

Лікарю-практику

ЕВОЛЮЦІЯ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ
ІНФЕКЦІЇ, СПРИЧИНЕНІ CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ СУМАМЕДОМ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХЛАМІДІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ, 19–22 ТРАВНЯ 2002 р., о-в БРІУНІ, ХОРВАТІЯ)
СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМЛЕНОСТІ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ. ПОВІДОМЛЕННЯ 4. ДЕЯКІ ТОНКІ МЕХАНІЗМИ: ІОННІ КАНАЛИ ТА ОКСИД АЗОТУ
МІТОХОНДРІАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
СУЧАСНІ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ
ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ ТА ПРОДУКЦІЇ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ З ГЛІАЛЬНИМИ ПУХЛИНАМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
ОТРАВЛЕНИЯ ЦИАНИДАМИ ПРИ ТОКСИКО-ДЫМОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ

Оригінальні дослідження

СТАН СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ПРИ ПЕПТИЧНІЙ ВИРАЗЦІ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ З СУПУТНІМ УРАЖЕННЯМ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ РІЗНОГО ВІКУ
РОЛЬ ПРОЦЕССОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ КЛАПАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ВИКОРИСТАННЯ АМПІСУЛЬБІНУ-КМП У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ГОСТРИМ ГНІЙНИМ СИНУСИТОМ
ОЖОГОВЫЙ ШОК: ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА СУСТАВНЫХ, ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ И ПОЧЕЧНЫХ ЭФФЕКТОВ НИМЕСИЛА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ДИРОТОН (ЛИЗИНОПРИЛ) В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМНУЮ, ИНТРАКАРДИАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА
ВЛИЯНИЕ ДИРОТОНА НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРЕССОВОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ С ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
ВМІСТ ПРОЗАПАЛЬНИХ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ (ІЛ-1b ТА ІЛ-6) У СИРОВАТЦІ КРОВІ ДІТЕЙ З ПОВТОРНИМИ ТА ТРИВАЛИМИ ГОСТРИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ЭКЛАМПСИИ У РОДИЛЬНИЦ
ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ І ГОРМОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС З CD4+-ЛІМФОЦИТОПЕНІЄЮ

Без рубрики

СПИНАЛЬНАЯ ТРАВМА: ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАЧАЛА ВАЛЕОЛОГИИ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ (СУЩНОСТЬ, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ)
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ИНТЕРНИСТА. РОЛЬ ЭГЛОНИЛА
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
БИБЛИОТЕКА КОКРАНОВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. РЕФЕРАТЫ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ