Обкладинка журналу

Номер: 5(2) (133) – IX/X 2019

Останній номер:
5(2) (133) – IX/X 2019
Зображення банера

Оригінальні дослідження

Лікування та реабілітація пацієнтів із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи
Адаптаційні можливості та реактивність організму пацієнтів похилого віку на фоні гострої кишкової інфекції, спричиненої умовно-патогенними мікроорганізмами, з урахуванням етіологічного фактора
Прогностичне значення втрати маси тіла та показників антропометрії у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка
Оцінка впливу терапії на стан мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів обох статей із ревматоїдним артритом
Особливості клінічного перебігу та ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST протягом 1-го року після первинного стентування коронарних артерій
Прогнозування тяжкості перебігу міастенії
Прогнозування тяжкості перебігу гострого аліментарного панкреатиту на основі лабораторних показників
Оцінка факторів ризику відтермінованої радіаційної токсичності при комбінованому хірургічному та променевому лікуванні пацієнток із раком шийки матки