Обкладинка журналу

Номер: 2(2) (124) – III/IV 2018

Останній номер:
2(2) (124) – III/IV 2018
Зображення банера

Оригінальні дослідження

Особливості порушень ліпідного спектра крові та компонентів системи згортання у дітей із коморбідними станами при системному червоному вовчаку
Сучасні підходи до комплексної діагностики та лікування пацієнтів із комбінованими отруєннями метадоном в умовах спеціалізованого токсикологічного центру
Обґрунтування диференційованого вибору методу лікування при хибних суглобах трубчастих кісток
Особливості функціонування місцевого імунітету у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини
Застосування гіполіпідемічних засобів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та ожирінням залежно від поліморфізму Met235Thr-гена ангіотензиногена