Обкладинка журналу

Номер: №2 (10) III-IV 1999

Оригінальні дослідження

КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПЕРЕБІГУ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
ВЛИЯНИЕ ФАМОТИДИНА НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
СВОБОДНАЯ МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЕРЕСАДКА СЛОЖНЫХ СОСТАВНЫХ ЛОСКУТОВ НА СТОПУ И ОСОБЕННОСТИ ИХ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ КАМЕНІВ ТА ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ ЛІТОТРИПСІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА НЕФРОЛІТІАЗ ЄДИНОЇ НИРКИ
ВМІСТ ЕЙКОЗАНОЇДІВ РІЗНИХ ГРУП У КОНДЕНСАТІ ВИДИХНУТОГО ПОВІТРЯ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ НЕСПЕЦИФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНІВ
ЗМІНИ ВМІСТУ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ, ІНСУЛІНУ ТА КАТЕХОЛАМІНІВ В ЕРИТРОЦИТАХ У ХВОРИХ В НАЙГОСТРІШІЙ ФАЗІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С АНОВУЛЯТОРНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
ОТКЛОНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ОСОБЛИВОСТІ ІНФІКУВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ HELICOBACTER PYLORI ПРИ НЕФРОГЕННИХ ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЯХ

Лікарю-практику

ПРИМЕНЕНИЕ НАЗАЛЬНОГО АЭРОЗОЛЯ КРОМОСОЛ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ, СОЧЕТАЮЩИМСЯ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
ПРИМЕНЕНИЕ ДИЛТИАЗЕМА В ЛЕЧЕНИИ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ “ВІНПОЦЕТИН-ДАРНИЦЯ” У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ
ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКСИПАРИНА ПРИ OCТРЫX КОРОНАРНЫХ СИНДРОМАХ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГЕПАРИНЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ КОРОНАРНЫМИ СИНДРОМАМИ
АУГМЕНТИН: АНАЛИЗ 15 ЛЕТ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМЛЕНОСТІ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ Повідомлення І. ВИЗНАЧЕННЯ І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ СОХРАНЕНА АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ? ОЦЕНКА ПЕРОРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
РОЛЬ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИБИОТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ И СИНУСИТЕ У ДЕТЕЙ
ЛАМИЗИЛ® (ТЕРБИНАФИН): ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ ОНИХОМИКОЗАХ
Епідеміологія, діагностика та лікування остеопорозу
МІАКАЛЬЦИК У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СКЕЛЕТА
ТАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ ПРОБИОТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЛИНЕКС
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА