Оригінальні дослідження

Радіотермометрія як динамічний метод експертизи ефективності хіміопроменевого лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями порожнини рота, ротової та гортанної частин глотки
Передопераційна підготовка при перитоніті
Оптимізація лікування пацієнтів із атеросклеротичним ураженням черевної аорти з атеросклерозом ниркових артерій
Гематологічні порушення як прояв постковідного синдрому: тромбоцитопенія
Комплексна оцінка перебігу загрози передчасних пологів у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини
Аналіз деяких показників репродуктивного здоров’я жіночого населення в Україні
Характеристика гемодинамічних показників та якості життя у хворих на стабільну стенокардію з післяінфарктним кардіосклерозом із наявними факторами ризику та різними варіантами серцевої недостатності
Характеристика ішемічного інсульту залежно від прихильності пацієнтів до антигіпертензивної терапії