Обкладинка журналу

Номер: №3(35) V - VI 2003

Останній номер:
№3(35) V - VI 2003
Зображення банера

Без рубрики

ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ, КЛІНІКУ ТА ПЕРЕБІГ РАННІХ ФОРМ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СИСТЕМІ ІНТЕНСИВНОЇ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
СОМАТОФОРМНІ РОЗЛАДИ — СУЧАСНА ЗАГАЛЬНОМЕДИЧНА ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ПРОФИЛАКТИКИ ИММУНОУПРАВЛЯЕМЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
БИБЛИОТЕКА КОКРАНОВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. РЕФЕРАТЫ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ*
Как использовать КОРДАРОН с максимальной эффективностью? Практические рекомендации для врачей
РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ КЛІНІЦІ ім. АКАДЕМІКА В.М. ІВАНОВА

Оригінальні дослідження

С-РЕАКТИВНИЙ ПРОТЕЇН, ГІПОХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ І ФРАКЦІЯ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА В ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
УРАЖЕННЯ СТОВБУРА ЛІВОЇ ВІНЦЕВОЇ АРТЕРІЇ ЯК ПРЕДИКТОР РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ
КОНДИЦІОНУВАННЯ ФАЗОЮ КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ СПРЯЖЕННЯ РІВНЯ УРИКЕМІЇ З ПАРАМЕТРАМИ КОНТАКТНИХ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ ТА ЕРИТРОНУ
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПРИ КОКЦИГОДИНІЇ
ЗМІНИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ І МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА СУПУТНІМ АЛІМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦІЙНИМ ОЖИРІННЯМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСУ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРДОНАТА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ДИРОТОНА (ЛИЗИНОПРИЛА) НА СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ И ФИБРИНОЛИЗ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СЛІПИМ ТА СЛАБКОЗОРИМ ДІТЯМ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ЛЕГКОЙ И ЛАТЕНТНОЙ ФОРМАХ КОАГУЛОПАТИЙ И ТРОМБОЦИТОПАТИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВА ДОППЛЄРОГРАФІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗЛАДІВ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ ЗІ СТЕНОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ХРЕБТОВИХ АРТЕРІЙ
ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
СОСТОЯНИЕ ИНТЕРВАЛА Q–T У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С АНГИОГРАФИЧЕСКИ НЕИЗМЕНЕННЫМИ ВЕНЕЧНЫМИ АРТЕРИЯМИ
ЗАГАЛЬНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ У ХВОРИХ З НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ
КАРДІОВАСКУЛЯРНИЙ СИНДРОМ ПРИ ВЕГЕТАТИВНІЙ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ