РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ КЛІНІЦІ ім. АКАДЕМІКА В.М. ІВАНОВА

30 червня 2003
1720
Спеціальності :
Резюме

Наведені етапи розвитку вчення про рефлюксну хворобу в терапевтичній клініці ім. академіка В.М. Іванова. Спадкоємність стала основою для розроблення в даний час співробітниками клініки адаптованого до застосування в широкій клінічній практиці діагностично-лікувального алгоритму для диференціації фізіологічного та патологічного гастроезофагеального рефлюксу із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ им. АКАДЕМИКА В.Н. ИВАНОВА

Пелещук Анатолий Петрович, Свинцицкий А С, Дземан Михаил Иванович, Шило А В

Резюме. Приведены этапы развития учения о рефлюксной болезни в терапевтической клинике им. академика В.Н. Иванова. Преемственность стала основой для разработки в данное время сотрудниками клиники адаптированного к применению в широкой клинической практике диагностико-лечебного алгоритма для дифференциации физиологического и патологического гастроэзофагеального рефлюкса с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Ключевые слова: рефлюксная болезнь, терапевтическая клиника имени академика В.Н. Іванова

DEVELOPMENT OF THE DOCTRINE ABOUT REFLUX DISEASE IN THE THERAPEUTIC CLINIC NAMED AFTER ACADEMICIAN V.M. IVANOV

Peleshchuk Anatoly P, Svintsitsky A S, Dzeman Michail I, Shylo A V

Summary. The stages of the development of the doctrine about reflux disease in the therapeutic clinic named after academician V.M. Ivanov are submitted. Succession in clinic has become a base for the elaboration nowadays of the diagnostic-medical algorithm for differential of physiological and pathological gastroesophageal reflux with gastroesophageal reflux disease adapted for wide-ranging application in clinical practice.

Key words: reflux disease, therapeutics clinic named after academician V.M. Ivanov