Випадок з практики

Клінічні випадки дефіциту манозозв’язувального білка
Клінічний випадок підшкірного дирофіляріозу правого стегна
Клінічний випадок дефіциту мієлопероксидази фагоцитів
Случай легочной формы аскаридоза у больного со множественной миеломой
Патологічні інгібітори згортання крові: поширення, діагностика, клінічні прояви та лікування
Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, асоційована з вірусом герпесу людини 6-го типу
Труднощі у діагностиці неврологічних ускладнень VZV-інфекції: випадки з клінічної практики