Цифрова медицина

Analyzing real-world implementation hurdles of artificial intelligence in healthcare diagnostiс
Інформаційна асиметрія як джерело помилок у телепедіатрії
Розвиток штучного інтелекту в сучасній медицині