Організація охорони здоров'я

НАМН України: підсумки діяльності та основні напрямки розвитку у 2012 році
Медичні стандарти та клінічні протоколи: імплементація світового досвіду у вітчизняну охорону здоров’я
Медичні стандарти та клінічні протоколи: імплементація світового досвіду у вітчизняну охорону здоров’я