Медична освіта

Психосоматичні кореляти екологічної свідомості студентів закладів вищої освіти
Підвищення якості освіти та наближення її до оптимального рівня при дистанційній формі викладання патологічної фізіології студентам медичного університету
Медична освіта в Україні: системні проблеми і можливі шляхи їх вирішення