Вакцинація проти COVID-19 та предиктори імунної тромбоцитопенії та тромбозу

30 листопада 2021
903
Резюме

Наведено огляд результатів дослідження щодо оцінки предикторів розвитку тромботичних ускладнень на фоні вакцинації проти COVID-19

Актуальність

Станом на 6 червня 2021 р. в усьому світі зареєстровано близько 175 млн випадків інфікування SARS-CoV-2 та 3,8 млн випадків смерті внаслідок COVID-19. Враховуючи актуальність проблеми, були створені програми, які забезпечують безпрецедентну швидку клінічну розробку вакцин проти SARS-CoV-2. І на сьогодні схвалено низку вакцин проти SARS-CoV-2, а значна частина населення світу вже вакцинована [1].

Статистичні дані свідчать, що однією з найбільш поширених вакцин є ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford–AstraZeneca) [рекомбінантна], яка являє собою нездатну до реплікації аденовірусну векторну вакцину проти COVID-19. Вакцина експресує ген шиповидного білка SARS-CoV-2, який інструктує клітини хазяїна виробляти білки антигену S, унікального для SARS-CoV-2, викликаючи тим самим імунну відповідь організму, яка зберігає цю інформацію в імунологічній пам’яті. Випуск вакцини ChAdOx1 nCoV-19 розпочався у Великобританії 4 січня 2021 р. Вакцину спочатку вводили особам старшого віку, а потім більш молодим особам; до 6 червня приблизно 16 млн перших доз було введено особам віком >50 років, а 8 млн — особам віком молодше 50 років. Остання група в основному включала медичних, соціальних працівників та декретовані групи населення.

У березні 2021 р. вперше з’явилося занепокоєння стосовно того, що вакцинація асоціюється з підвищеним ризиком тромбозу, пов’язаного з тромбоцитопенією, серед осіб, які отримували ChAdOx1 nCoV-19. А вже до кінця березня Норвегія, Німеччина, Австрія та Великобританія повідомили про випадки госпіталізації осіб через 5–24 дні після вакцинації ChAdOx1 nCoV-19. У всіх пацієнтів відмічався тромбоз у незвичайних місцях, тромбоцитопенія, непропорційно підвищений рівень D-димеру та знижений рівень фібриногену [2–4]. Більшість з госпіталізованих пацієнтів раніше не мали проблем зі здоров’я.

Проведено проспективне когортне дослідження, в якому оцінювали частоту тромбоцитопенії та тромбозу на фоні вакцини ChAdOx1 nCoV-19. Цей зареєстрований синдром у світі отримав різні назви, але в цьому дослідженні він описується, як імунна тромбоцитопенія та тромбоз, викликані вакциною (ВІТТ) [5].

Методи та результати

Проведено проспективне когортне дослідження, в якому брали участь вакциновані проти COVID-19 пацієнти з підозрою/підтвердженням ВІТТ, які звернулися за медичною допомогою до лікарень у Великобританії у період з 22 березня по 6 червня 2021 р. Дані були зібрані за допомогою анонімної електронної форми, випадки ВІТТ визначалися як підтверджені/ймовірні відповідно до заздалегідь визначених критеріїв.

Загалом у дослідження було включено 294 пацієнти, в яких виявлено 170 випадків підтверджених і 50 ймовірних ВІТТ. Всі пацієнти отримали першу дозу вакцини ChAdOx1 nCoV-19, після чого через 5–48 днів (в середньому через 14 днів) звернулися за медичною допомогою. Віковий діапазон становив 79 років (медіана 48) без переважання за статтю та ідентифікованих факторів ризику.

Загальний показник смерті становив 22%. Відзначалося підвищення ризику смерті:

  • в 2,7 раза (95% довірчий інтервал (ДІ) 1,4–5,2) у пацієнтів із тромбозом церебрального венозного синуса;
  • в 1,7 раза (95% ДІ 1,3–2,3) на кожні 50% зниження від вихідного рівня тромбоцитів;
  • в 1,2 раза (95% ДІ 1,0–1,3) на кожне підвищення від вихідного рівня D-димеру, еквівалентного 10 000 Од фібриногену;
  • в 1,7 раза (95% ДІ 1,1–2,5) на кожне 50% зниження від вихідного рівня фібриногену.

Результати мультиваріантного аналізу продемонстрували, що вихідний рівень тромбоцитів та вказівка на інтракраніальну кровотечу були незалежно асоційовані з летальним кінцем. Так, смертність становила 73% у пацієнтів із показником тромбоцитів <30 000/мм3 та інтракраніальною кровотечею.

Висновок

Результати проспективного дослідження продемонстрували, що найвищий ризик смерті, асоційованої з ВІТТ, відзначався у пацієнтів з низьким рівнем тромбоцитів (<30 000/мм3) та інтракраніальною кровотечею. І хоча на сьогодні лікування ВІТТ не визначено, виявлення прогностичних факторів може допомогти надати відповідну медичну допомогу пацієнтам цієї групи та здійснювати профілактику ускладнень.

Нагадуємо, що в рамках Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективи розвитку сімейної медицини», яка пройшла в цифровому форматі 22–23 жовтня 2021 р., відбувся виступ Людмили Хіміон з доповіддю «Пацієнт з постковідним синдромом на прийомі у сімейного лікаря».

Список використаної літератури:

  1. Mathieu E., Ritchie H., Ortiz-Ospina E. et al. (2021) A global database of COVID-19 vaccinations. Nat. Hum. Behav., May 10.
  2. Schultz N.H., Sørvoll I.H., Michelsen A.E. et al. (2021) Thrombosis and thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination. N. Engl. J. Med.; 384: 2124–2130.
  3. Greinacher A., Thiele T., Warkentin T.E. et al. (2021) Thrombotic thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 vaccination. N. Engl. J. Med.; 384: 2092–2101.
  4. Scully M., Singh D., Lown R. et al. (2021) Pathologic antibodies to platelet factor 4 after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination. N. Engl. J. Med.; 384: 2202–2211.
  5. Pavord S., Scully M., Hunt B.J. et al. (2021) Clinical Features of Vaccine-Induced Immune Thrombocytopenia and Thrombosis. N. Engl. J. Med.; 385(18): 1680–1689. doi: 10.1056/NEJMoa2109908.

Анна Хиць
Редакція журналу «Український медичний часопис»