Народні депутати пропонують дозволити перетворення державних установ в державні некомерційні підприємства

13 вересня 2021
1194
Спеціальності :
Резюме

За аналогією перетворення впродовж 2017–2019 рр. комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства

30 серпня 2021 р. у Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону № 5873  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення». Авторами законопроєкту є народні депутати — члени Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва, Михайло Радуцький, Ярослав Дубневич, Вікторія Вагнер, Валерій Зуб, Сергій Кузьміних, Максим Перебійніс, Артем Дубнов, Ольга Стефанишина, Лада Булах, Юрій Заславський.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Основною ціллю законопроєкту є врегулювання роботи електронної системи охорони здоров’я у зв’язку з практичним її розширенням на сферу громадського здоров’я, необхідністю врегулювання її застосування щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я, донорства крові та її компонентів, контролю якості наданих послуг та уникнення подвійного фінансування з різних джерел наданих населенню послуг (в основному реабілітаційних), і особливо врегулювання роботи з персональними даними та їх захистом, покладення обов’язків на працівників відповідних органів щодо забезпечення захисту персональних даних.

Наразі в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) впроваджено єдину електронну медичну картку, формування та наповнення якої реалізується всіма підключеними до ЕСОЗ надавачами медичних послуг. Це забезпечує консолідацію інформації про пацієнта, пацієнтоорієнтованість та простежуваність взаємозв’язку між різними подіями в житті та стані здоров’я пацієнтів.

Функціональні можливості ЕСОЗ, які вже впроваджено (зокрема реєстри медичних записів та медичних висновків), можуть бути допрацьовані та розширені на забезпечення завдань, визначених даним законом, — реабілітацію, донорство крові та її компонентів. Згадані реєстри є невід’ємною частиною центральної бази даних, що є складовою ЕСОЗ.

У зв’язку з розширенням функціоналу ЕЗОС в період пандемії та задля забезпечення виконання функцій громадського здоров’я (в тому числі вакцинації) та епідеміології є необхідність врегулювати використання даних в цілях безпеки органами, що  здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд та діяльність у галузі громадського здоров’я. Крім того, необхідним елементом є здійснення контролю саме якості надання медичних послуг, у тому числі реагуючи на скарги пацієнтів.

Таким чином, визначення і врегулювання роботи ЕСОЗ доцільно винести на рівень Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» з рівня Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування».

Також враховуючи, що медичні послуги (в тому числі реабілітаційні) можуть надаватися за рахунок різних джерел — Фонду соціального страхування України,  Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, страхових компаній, важливо врегулювати та запровадити обмін інформацією у відповідних реєстрах/інформаційно-телекомунікаційних системах.

Крім того, законопроєктом пропонується замінити визначення «технічні та інші засоби реабілітації» на «допоміжні (технічні) засоби реабілітації», та надано їх визначення, що відповідає рекомендаціям ВООЗ, висловленим у експертному звіті ВООЗ «Ситуаційний аналіз сектору допоміжних технологій» за результатами оцінки вітчизняного регулювання забезпечення технічних засобів реабілітації, проведеної у 2020–2021 рр. Дане визначення базується на термінології, що міститься у ратифікованій Україною міжнародній класифікації ІSO 9999:2016 «Assistive products for persons with disability — Classification and terminology» (ISO 9999:2016, NEQ) та офіційній термінології ВООЗ.

Ці зміни до Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» дозволять забезпечити якісну його реалізацію на підзаконному рівні, а також синхронізацію термінів у всіх нормативних актах, які використовуються у сфері реабілітації.

Також законопроєктом запроваджується можливість перетворення державних установ в державні некомерційні підприємства (за аналогією перетворення впродовж 2017–2019 рр. комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства) задля створення єдиного медичного простору, єдиних пацієнтоорієнтованих і конкурентних засад фінансування усіх закладів охорони здоров’я, незалежно від форми власності, залучення державних закладів охорони здоров’я до системи фінансування за Програмою медичних гарантій, впровадження якісного обліку пацієнтів, наданих їм послуг та фінансування таких послуг, переходу від принципу утримання установ незалежно від результатів роботи до цивілізованого надання послуг.

Мета і завдання законопроєкту

Законопроєкт розроблено з метою удосконалення системи охорони здоров’я України та підвищення ефективності роботи ЕСОЗ з врахуванням досвіду її впровадження. Досягнення зазначеної мети можливе завдяки змінам, передбаченим законопроєктом, якими пропонується закріплення на рівні закону функціонування ЕСОЗ, що гарантуватиме повноцінне її функціонування.

Також передбачено перехід системи виготовлення та забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації на міжнародні класифікації, що сприятиме використанню офіційної термінології ВООЗ в Україні та дозволить синхронізувати систему реабілітації в Україні з міжнародною.

Пропонується перетворення державних установ в державні некомерційні підприємства задля створення єдиного медичного простору, що в умовах розвитку територіальних громад та перетворення комунальних закладів в некомерційні підприємства є необхідним кроком для продовження реформи системи охорони здоров’я України та забезпечення громадян необхідними медичними послугами та медичною допомогою на всій території України.

Загальна характеристика та основні положення законопроєкту

З урахуванням розділів 1, 2 Пояснювальної записки, проєкт передбачає внесення змін щодо виключення окремих частин нормативно-правових актів, що не відповідають викликам сьогодення та дублюють або не забезпечують необхідне регулювання в системі охорони здоров’я. Зокрема, проєкт передбачає виключення в ч. 1 пункті 10 статті 14 Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» повноважень щодо володільця відомостей Реєстру медичних спеціалістів та фахівців з реабілітації, створення та ведення якого є недоцільним.

Інші зміни щодо виключення або доповнення в проєкті мають позитивний вплив на систему охорони здоров’я України.

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua