Розроблено нові правила післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку

5 липня 2021
5189
Спеціальності :
Резюме

На громадське обговорення винесено відповідний проєкт наказу МОЗ

Міністерством охорони здоров’я України для громадського обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року № 166» (далі — проєкт акта).

Мета

Метою розробки проєкту акта є приведення наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 р. № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 р. за № 113 (далі — наказ МОЗ № 166), у відповідність із законодавством, що врегульовує післядипломну освіту та безперервний професійний розвиток лікарів і провізорів.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказ МОЗ  № 166 потребує значного оновлення у зв’язку зі змінами у законодавстві, яке врегульовує здобуття вищої та післядипломної освіти, в тому числі у галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Так, Законом України «Про вищу освіту» закріплено принцип автономії закладів вищої (післядипломної) освіти — самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим законом.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про освіту» складниками освіти дорослих є:

  • післядипломна освіта;
  • професійне навчання працівників;
  • курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;
  • безперервний професійний розвиток;
  • будь-які інші складники, що передбачені законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою.

Особа має право на вільний вибір закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих.

Післядипломна освіта включає спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування, у сфері охорони здоров’я також включає інтернатуру та лікарську резидентуру.

Підвищення якості вищої медичної освіти є одним з основних завдань Стратегії розвитку медичної освіти в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 95-р.

Пунктом 17 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 674-р., передбачено завдання з нормативно-правового регулювання здійснення безперервного професійного розвитку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 затверджено Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

Наказом МОЗ від 22 лютого 2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрованим у Мін’юсті від 25 березня 2019 р. за № 293/33264, затверджено Порядок проведення атестації лікарів та Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку.

Відповідно до останніх змін у зазначених нормативно-правових актах не передбачено нарахування балів безперервного професійного розвитку за курси інформації та стажування, передатестаційні цикли; бали нараховуються за проходження циклів тематичного удосконалення не більше 2 разів на 5 років.

Порядком проведення атестації лікарів врегульовано процес атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» особам, які пройшли курси спеціалізації.

Основні положення проєкту акта

Положення про післядипломне навчання лікарів (провізорів) буде викладено у новій редакції та має найменування Положення про деякі питання післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників;

у додатках до Положення про деякі питання післядипломної освіти медичних та фармацевтичних працівників виключено додатки:

  • план-рознарядка місць на цикл спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) в інститути (факультети) удосконалення лікарів (провізорів) на 199____р.;
  • звіт інституту (факультету) удосконалення лікарів (провізорів) про виконання плану-рознарядки обласними закладами охорони здоров’я, особиста карточка курсанта, квиток курсанта;
  • виключено розділ «пам’ятка» із затвердженої форми путівки.

Виключено Положення про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації і стажування.

Затверджено Положення про професійне медичне стажування за межами закладу охорони здоров’я, де працює медичний працівник.

Виключено Положення про факультет удосконалення лікарів (провізорів) при вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах та Положення про державний інститут удосконалення лікарів (провізорів).

Положенням про деякі питання післядипломної освіти медичних та фармацевтичних працівників, що затверджується проєктом акта, передбачено умови проведення циклів тематичного вдосконалення та проведення іспиту за результатами їх завершення; правила проходження циклів спеціалізації; встановлено порядок планування післядипломного навчання лікарів (провізорів), направлення і зарахування медичних та фармацевтичних працівників на цикли спеціалізації і тематичного удосконалення, умови фінансування навчання на циклах тематичного удосконалення та курсах спеціалізації.

Положенням про професійне медичне стажування за межами закладу, де працює працівник, що затверджується проєктом акта, передбачено умови проведення професійного медичного стажування на базі певного закладу, вимоги щодо програми медичного стажування та умови видачі сертифіката за результатами його проходження.

По тексту проєкту акта також приведено у відповідність термінологію, зокрема «інститути (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) медичних і фармацевтичних навчальних закладів» замінено на «структурні підрозділи з післядипломної освіти закладів вищої освіти лікарів (провізорів), заклади післядипломної освіти»;

«курсант» замінено словом «слухач»;

«вищий навчальний заклад» — «заклад вищої освіти».

Куди надавати пропозиції

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України протягом одного місяця з дня оприлюднення проєкту акта на офіційному вебсайті МОЗ України у письмовому або електронному вигляді на адреси: Міністерство охорони здоров’я України, 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; e-mail: [email protected]

Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.

Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua