3–4 червня 2021 р. Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти

2 червня 2021
442
Спеціальності :
Резюме

Запрошуємо Вас до участі у роботі ІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти», яка відбудеться  у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Мета конференції —  — узагальнення наукових розвідок у системі освіти й медицини, мовної та міжкультурної комунікації, методики викладання іноземних мов, психологічних, лінгвістичних, педагогічних і філософських аспектів у підготовці медичних працівників, обмін досвідом та обговорення актуальних проблем якості вищої медичної освіти в Україні й за кордоном.

Робочі мови конференції — українська, англійська, німецька, російська, польська, румунська.

У роботі конференції візьмуть участь зарубіжні фахівці:

  • професор Едвард Протнера, Марібор, Словенія;
  • професор Nikolae Rambu, Jassy, Румунія;
  • професор Jolanta Szempruch, Kielce, Польща;
  • керівники компаній.

Тематичні напрями роботи конференції

Якість вищої (медичної) освіти у порівняльно-історичній ретроспективі.

Стратегії розвитку та трансформаційні процеси освіти й медицини.

Міжкультурна комунікація лікаря в умовах інноваційних процесів у глобалізованому світі.

Виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки.

Перспективність зарубіжного (медичного) досвіду в Україні в контексті професійно-комунікативної культури майбутнього спеціаліста.

Актуальні проблеми дистанційного навчання в системі вищої (медичної освіти) в контексті професійно-комунікативної підготовки майбутнього фахівця (лікаря).

Професійно-комунікативна підготовка майбутнього фахівця (лікаря).

Педагогічні, філософські та психолінгвістичні проблеми змісту та організації навчального процесу у професійно-комунікативній підготовці майбутнього фахівця (лікаря).

Міжнародний досвід професійно-комунікативної підготовки майбутнього фахівця (лікаря) в рамках інклюзивної освіти.

Мовна підготовка іноземних громадян у вітчизняних закладах вищої освіти.

До участі запрошуються фахівці усіх медичних спеціальностей.

Реєстрація за посиланням https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/PKKMLLPfA-2021/PKKMLLPfA-2021

Редакція журналу «Український медичний часопис»