3–4 червня 2021 р. Українська школа ендокринології

1 червня 2021
425
Резюме

За сприяння Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», кафедри ендокринології та дитячої ендокринології, Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, Харківського національного медичного університету МОЗ України

До участі запрошуються ендокринологи, терапевти, лікарі загальної практики — сімейної медицини, неврологи, кардіологи, офтальмологи та лікарі, які бажають поповнити багаж професійних знань.

ПРОГРАМА

3 ЧЕРВНЯ

9:00–9:15
Вітальні слова учасникам

В.І. Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України, академік НАН і НАМН України, д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

 Ю.І. Караченцев, директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

1-ше засідання

9:15–14:40

Модератори: д.м.н., проф. М.Р.
Микитюк, д.м.н., с.н.с. К.В. Місюра 
9:15–9:55

40 хв

 

Діалог експертів

Нова ера в лікуванні
цукрового діабету 2-го типу: від теорії до практики

д.м.н., проф.

М.Р.
Микитюк, к.м.н. І.І. Смірнов, Харків
10:05–10:25

20 хв

 

Новітні світові підходи до лабораторної діагностики фосфорно-кальцієвого обміну

д.м.н., с.н.с.

К.В.
Місюра, Харків  
10:30–10:50

20 хв

 

Комплексний підхід до нормального функціонування
щитоподібної залози в умовах Covid-19

д.м.н., проф.

Н.О.
Кравчун, к.м.н., доц. І.П.Дунаєва, Харків   
10:55–11:15

20 хв

 

Атерогенна дисліпідемія у фокусі зниження серцево-судинного ризику: оптимізація контролю ліпідів у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

д.м.н., с.н.с.

С.А.
Серік, Харків  

 

11:20–11:40

20 хв

 

Сучасні підходи до ведення пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: новий напрямок в профілактиці ускладнень діабету

к.мед.н.

І.І.
Смірнов, Харків   
11:45–12:05

20 хв

 

Метаболічні ефекти інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози 2-го типу у хворих на цукровий діабет 2-го типу

д.м.н., проф.

М.Р.
Микитюк, Харків 
12:10–12:40

Демонстрація ілюстративних матеріалів науково-практичної конференції
12:40–13:00

20 хв

Субклінічний гіпотиреоз: питання та відповіді

к.мед.н.

І.В.
Чернявська, Харків    
13:05–13:25

20 хв

Сучасна тактика моніторингу жінок із цукровим діабетом 2-го типу у постменопаузальному періоді

д.мед.н., проф.

О.А.
Гончарова, Харків  
Діалог експертів

13:30–14:50
13:30–14:00

30 хв

 

Дискутабельні питання тиреоїдології

За підтримки компанії «Асіно»

д.м.н., проф.

Н.О.
Кравчун, д.м.н., с.н.с.  К.В. Місюра, Харків
14:10–14:40

30 хв

 

Кардіометаболічний пацієнт: міфи лікування

За підтримки компанії «Асіно»

д.м.н., проф.

Т.Ю.
Юзвенко, Київ, д.м.н. Л.М. Яковлева, Харків 
***
14:50–15:05

15 хв

Підбиття модераторами підсумків першого засідання конференції
15:05–15:35

Демонстрація ілюстративних матеріалів науково-практичної конференції
 3 червня, четвер

2-ге засідання

15:35–19:00

Модератори: д.м.н., проф. О.О.
Хижняк, д.м.н., проф. В.О. Бондаренко 
15:35–15:55

20 хв

Метаболічні ризики у пацієнтів із цукровим діабетом

д.м.н., проф.

О.В.
Колеснікова, Харків  
16:00–16:20

20 хв

Еректильна дисфункція при ендокринопатіях у чоловіків. Сучасні підходи до терапії

д.м.н., проф.

В.О.
Бондаренко, Харків  
16:25–16:45

20 хв

Чи потрібні нутріцевтики при діабетичній ретинопатії?

к.м.н.

І.Г.
Дурас, Харків  

 
16:50–17:10

20 хв

Діагностика та менеджмент метаболічно-асоційованої жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу

д.м.н., проф.

О.В.
Колеснікова, Харків   
17:15–17:35

20 хв

Підбиття модераторами підсумків другого засідання конференції
17:35–19:00

85 хв

Тестування

Повний текст програми за посиланням

Трансляція буде доступною: 3–4 червня 2021 р. з 9:00.

Контакти з організаційних питань:

Олександр Вікторович Козаков, тел.: (067) 57-18-600; e-mail: [email protected]

Контакти з технічних питань:

Олег Володимирович  Марченко, тел.: (050) 237-06-06.

Контакти з питань отримання сертифікатів:

Віталій Павлович Варавін, е-mail: [email protected]

Реєстрація за посиланням

Редакція журналу «Український медичний часопис»