Ризик реінфікування COVID-19: визначено групи ризику

25 березня 2021
1376
Резюме

Наведено огляд результатів дослідження, в якому оцінювали ризик реінфікування SARS-CoV-2.

Актуальність

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), станом на 17 березня 2021 р. у світі зафіксовано понад 117 млн випадків інфікування SARS-CoV-2 та понад 2,6 млн випадків смерті. Сучасні дані свідчать, що наявність або відсутність імунітету внаслідок перенесеного інфікування або вакцинації проти COVID-19 впливає на ризик повторного інфікування SARS-CoV-2. Так, деякі автори вважають, що відсутність імунітету проти коронавірусу впливає на поширення вірусу в усьому світі та продовження пандемії. Тому залишається актуальним питанням щодо наявності імунітету та ризику реінфекції та поширення SARS-CoV-2 [1].

На сьогодні проведена обмежена кількість досліджень, які б оцінювали наявність набутого імунітету та ризику реінфікування SARS-CoV-2. Результати попередніх досліджень, проведених у Великобританії, свідчать, що імунітет проти COVID-19 зберігається принаймні 5–6 міс після інфікування [2, 3]. Результати цих досліджень вказують на той факт, що реінфекція є рідкісною серед осіб, які мають набутий імунітет, і її частота у популяції становить до 1%, які в анамнезі мали перенесений SARS-CoV-2. Ці висновки також узгоджуються з результатами кількох попередніх досліджень щодо набутого імунітету після перенесеного COVID-19 [4, 5]. Проведено огляд наявних даних щодо частоти реінфікування COVID-19 [6].

Методи та результати

Для дослідження були відібрані дані з Датської мікробіологічної бази даних (Danish Microbiology Database) про пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 у першу/другу хвилю пандемії та пройшли  тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для підтвердження діагнозу. Період відбору даних становив з 1 вересня по 31 грудня 2020 р. Після цього було проведено оцінку ризику реінфекції, враховуючи позитивні та негативні результати ПЛР під час першої та другої хвилі COVID-19.

Під час першої хвилі COVID-19 (до червня 2020 р.), ПЛР тестування проведено 533 381 особі, з яких 11 727 мали позитивний результат, з них позитивний ПЛР тест виявлений у 72 осіб (0,65%) під час другої хвилі. Серед осіб, у яких в першу хвилю тест ПЛР був негативним, під час другої хвилі позитивний тест виявлений у 3,27% (n=16 819) випадків (відношення ризиків (ВР) 0,195; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,155–0,246). Відповідно, ступінь захисту від реінфікування в осіб, які раніше перехворіли, становить 80,5% (95% ДІ 75,4–84,5).

При альтернативному аналізі, в якому дослідники порівнювали результати ПЛР за будь-які проміжки часу з інтервалом в 3 міс, визначено рівень захисту, який становив 78,8%. Ризик реінфекції був порівнянний протягом 3–6 міс після інфікування SARS-CoV-2 і в період >7 міс після першого інфікування і становив 79,3 і 77,7% відповідно. При цьому результати аналізу продемонстрували, що в осіб віком >65 років, які перехворіли на COVID-19, ступінь захисту від реінфікування був значно нижчим і становив 47,1%. При цьому стать не асоційована з ризиком повторного інфікування.

Висновок

Результати даного дослідження свідчать, що, по-перше, ризик реінфікування у осіб, які мають імунітет проти SARS-CoV-2, є незначним, та, по-друге, групою ризику реінфікування є особи старшої вікової групи (>65 років), що, ймовірно, пов’язано з наявністю у них коморбідної патології та зниженої функції імунного статусу.

Нагадуємо, що у нещодавньому дослідженні вченими були визначені нові біомаркери прогресуючого перебігу COVID-19.

Список використаної літератури

  1. Poland G.A., Ovsyannikova I.G., Kennedy R.B. (2020) SARS-CoV-2 immunity: review and applications to phase 3 vaccine candidates. Lancet.; 396: 1595–1606.
  2. Lumley S.F., O’Donnell D., Stoesser N.E. et al. (2021) Antibody status and incidence of SARS-CoV-2 infection in health care workers. N. Engl. J. Med.; 384: 533–540.
  3. Hall V., Foulkes S., Charlett A. et al. (2020) Do antibody positive healthcare workers have lower SARS-CoV-2 infection rates than antibody negative healthcare workers? Large multi-centre prospective cohort study (the SIREN study), England June to Nov 2020.
  4. Tillett R.L., Sevinsky J.R., Hartley P.D. et al. (2021) Genomic evidence for reinfection with SARS-CoV-2: a case study. Lancet Infect. Dis.; 21: 52–58.
  5. Lee J.-S., Kim S.Y., Kim T.S. et al. (2020) Evidence of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 reinfection after recovery from mild coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis. 2020
  6. Hansen C.H., Michlmayr D., Gubbels S.M. et al. (2021) Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. Lancet, March 17. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00575-4

Анна Хиць,
редакція журналу «Український медичний часопис»