Типові ультразвукові ознаки при різних хворобах ендометрія

18 березня 2021
1787
Резюме

Наведено огляд результатів дослідження щодо оцінки ультразвукових ознак патології ендометрія серед жінок з аномальними матковими кровотечами у пре- та постменопаузальний період

Актуальність

Аномальні маткові кровотечі (АМК) — будь-яке відхилення менструального циклу від норми, включно зі змінами регулярності та частоти менструацій, тривалості кровотечі або кількості втраченої крові [1]. Сучасні дані свідчать, що наявність лейоміоми матки та старший вік пов’язані з ймовірністю розвитку АМК у жінок. Крім того, впливають на обсяг маткових кровотеч також деякі спадкові захворювання крові, зокрема хвороба Фон Віллебранда, наявність ендометріозу, ожиріння, велика кількість пологів в анамнезі та шкідливі звички (куріння). Статистичні дані свідчать, що частота АМК коливається в межах 10–37% у жіночій популяції. При цьому дані літератури свідчать, що близько 50% від усіх звернень до гінеколога становлять саме маткові кровотечі [2]. Зважаючи на той факт, що значна частина АМК може бути асоційована з наявністю доброякісних захворювань, більшість сучасних досліджень сконцентровані на виявленні онкологічної патології. Хоча причиною АМК також можуть бути й інші патологічні стани, включно з гормональними порушеннями, поліпами ендометрія, лейоміомами або гіперплазією ендометрія [3].

Попередні дослідження щодо ультразвукових (УЗД) ознак у жінок з АМК оцінювали виключно вимірювання товщини ендометрія з метою виключення раку ендометрію. Однак значення товщини ендометрія обмежене лише жінками у постменопаузальний період, тоді як у жінок репродуктивного віку ендометрій росте після менструації, тому вимірювання його товщини асоціюється з низькою специфічністю для виявлення його патології. Крім того, товщина ендометрія має асоціацію не лише з онкологічними захворюваннями, а й з доброякісною патологією, включно з поліпами ендометрія або гіперплазією без атипії.

Проведено дослідження, метою якого було оцінити УЗД-ознаки патології ендометрія у жінок репродуктивного віку та  у постменопаузальний період з використанням термінології Стандартизованого аналізу пухлин ендометрія (International Endometrial Tumor Analysis — IETA) [4].

Методи

Проведено проспективне спостережне мультицентрове дослідження, в якому брали участь жінки з АМК у пре- та постменопаузальний період. Період відбору даних включав з 1 січня 2012 по 31 грудня 2015 р., дані були відібрані з 12 медичних центрів, 9 країн Європи. Вибірка даних щодо товщини ендометрія проводилася відповідно до місцевого протоколу кожного центру. Гістологічними кінцевими точками дослідження були обрані рак, атипова гіперплазія ендометрія, ендометріоїдна інтраепітеліальна неоплазія (ЕІН), атрофія ендометрія, проліферативний або секреторний ендометрій, гіперплазія ендометрія без атипії, поліп ендометрія, внутрішньопорожнинна лейоміома та ін. Для УЗД з контрастуванням гістологічними висновками були поліп ендометрія, внутрішньопорожнинна лейоміома та рак. До кожної з гістологічних точок дослідження описано типові УЗД-ознаки з використанням термінології IETA.

Результати

Загалом для дослідження були відібрані дані 2856 пацієнток з АМК (середній вік 49 (19–92) років). У всіх випадках пацієнткам проводилася УЗД. У 2216 пацієнток були доступні результати гістологічного дослідження ендометрія, ці жінки і становили когорту дослідження. Із загальної когорти дослідження 843 пацієнтки (38,0%) — у постменопаузальний період. Поліпи ендометрія були діагностовані у 751 пацієнтки (33,9%), лейоміома — у 223 жінок (10,1%) та рак ендометрія — у 137 (6,2%).

Результати дослідження продемонстрували, що жодна з 66 жінок з товщиною ендометрія <3 мм не мала раку ендометрія або атипової гіперплазії/ЕІН (0%; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,0–5,5%). Рак ендометрія або атипова гіперплазія/ЕІН виявлені у 3 із 283 пацієнток (1,1%; 95% ДІ 0,4–3,1%) з тришаровим малюнком, у 3 з 459 пацієнток (0,7%; 95% ДІ 0,2–1,9%) з лінійною середньою лінією та у 5 з 337 пацієнток (1,5%; 95% ДІ 0,6–3,4%) з одинарною судиною без розгалуження.

Висновки

Результати даного дослідження демонструють УЗД-ознаки нормального та аномального ендометрія, що допоможе клініцистам у діагностиці злоякісних та доброякісних захворювань у жінок з АМК у період пре- та постменопаузи.

Нагадуємо, що 4 березня 2021 р. в цифровому форматі відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Feofaniya. Hematology reading 2021/Феофанія. Гематологічні читання 2021».

Список використаної літератури

  1. МОЗ (2016) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Аномальні маткові кровотечі. Наказ Міністерства охорони здоров’я від 13.04.2016 р. № 353.
  2. Opolskiene G., Sladkevicius P., Valentin L. (2011) Prediction of endometrial malignancy in women with postmenopausal bleeding and sonographic endometrial thickness ≥ 4.5 mm. Ultrasound Obstet Gynecol; 37: 232–240.
  3. Van den Bosch T., Ameye L., Van Schoubroeck D. et al. (2015) Intra‐cavitary uterine pathology in women with abnormal uterine bleeding: a prospective study of 1220 women. Facts Views Vis Obgyn; 7: 17–24.
  4. Van Den Bosch T., Verbakel J.Y., Valentin L. et al. (2020) Typical ultrasound features of various endometrial pathologies described using International Endometrial Tumor Analysis (IETA) terminology in women with abnormal uterine bleeding. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology,Volume 57, Issue 1: 164–172. doi.org/10.1002/uog.22109

Анна Хиць,
редакція журналу «Український медичний часопис»