Ожиріння як ключовий фактор ризику ускладнень у вагітних

17 березня 2021
1209
Резюме

Наведено огляд результатів дослідження, в якому оцінювали ожиріння як предиктор ризику розвитку ускладнень у період вагітності

Актуальність

Сьогодні ожиріння є однією з найпоширеніших форм порушення ліпідного обміну, частота якого у популяції з кожним роком підвищується. Статистичні дані свідчать, що частка вагітних з ожирінням досягає 15,5–26,9% [1]. Захворюваність на ожиріння у всьому світі вже має масштаби епідемії і, за прогнозами деяких дослідників, підвищиться до 70% до 2025 р. Дані літератури і акушерської практики свідчать про те, що ожиріння значно ускладнює перебіг вагітності, асоціюється з виникненням акушерських ускладнень в декілька разів частіше, ніж у жінок з нормальною масою тіла. Проведено дослідження, в якому оцінювали асоціацію між розвитком серцево-судинних ускладнень серед вагітних і супутнім ожирінням, результати якого опубліковані в журналі «JACC» [1].

У дослідженні групою вчених проаналізовані дані 790 вагітних, яких рандомізували на дві групи: перша група жінок із ожирінням (індекс маси тіла >30 кг/м2), друга група — з нормальною масою тіла [2].

Результати

Аналіз у цих підгрупах продемонстрував, що у 23% жінок з ожирінням наявні серцево-судинні ускладнення у період вагітності, порівняно з 14% жінок з нормальною масою тіла (р=0,006). До основних серцево-судинних ускладнень належали серцева недостатність, наявна у 8% з групи ожиріння та у 4% з групи нормальною масою тіла (р=0,02), та аритмія, до якої були більш схильні жінки з ожирінням порівняно з жінками, які мали нормальну масу тіла (14% проти 10%; р=0,19). Крім того, аналіз продемонстрував, що майже половина жінок з ожирінням потребували подальшого спостереження у післяпологовий період (47%).

Після проведення багатофакторного аналізу з оцінкою CARPREG II щодо ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у період вагітності ожиріння визначалося як незалежний предиктор ускладнень у вагітних.

Прееклампсія відзначалася у 32 жінок, з яких у 69% відмічали ожиріння або надмірну масу тіла. Частота серцево-судинних ускладнень була однаковою у групі жінок з/без серцево-судинних захворювань, однак у жінок з ожирінням прееклампсія відзначалася частіше (36% проти 14%; р=0,020).

Наслідки ожиріння також позначалися й на стані плода та новонародженого. Зокрема, у 43% жінок з ожирінням та у 33% з нормальною масою тіла виявлено ускладнення з боку плода (р=0,02), включно з вищим ризиком передчасних пологів (19 проти 10%; р=0,005) та дистрес-синдром плода (8% проти 3%; р=0,02). Вроджені вади серця відзначали у 6% вагітних в обох групах.

Висновок

Дослідники, коментуючи результати, зазначають, що це дослідження було першим, в якому оцінювали наслідки ожиріння як предиктора серцево-судинних ускладнень серед вагітних. Кендіс Сільверсайдс (Candice Silversides), один із дослідників, кардіолог, доктор медичних наук, з університету Торонто, Онтаріо, Канада (University of Toronto, Ontario, Canada), прокоментував результати так: «Результати даного дослідження свідчать, що ожиріння разом із супутніми захворюваннями являють собою коморбідну патологію, яка має вищий ризик розвитку ускладнень у вагітних, ніж просто одне з цих захворювань».

Результати даного дослідження викликають занепокоєння, оскільки у все більшої кількості осіб в усьому світі відмічають ожиріння. Так, статистичні дані США за 2018 р. продемонстрували, що майже половина з усіх вагітних мають супутнє ожиріння до того, як завагітніли.

Таким чином, результати дослідження продемонстрували, що частота серцево-судинних ускладнень, прееклампсії та патології з боку плода відзначалися частіше серед жінок з ожирінням порівняно з групою жінок з нормальною масою тіла (56% проти 41%; р=0,002).

Список використаної літератури

  1. WHO (2014) Obesity and overweight. Fact sheet., N°311.
  2. Pfaller B., Siu S.C., D’Souza R. et al. (2021) Impact of Obesity on Outcomes of Pregnancy in Women With Heart Disease. J. Am. Coll .Cardiol. Mar, 77 (10): 1317–1326.
  3. Wendling P. (2021) Obesity: A ‘Double Hit’ in Pregnant Women With Heart Disease. Medscape, March 10.

Анна Хиць,
редакція журналу «Український медичний часопис»